BAM Infra Nederland

21 mei 2015

Vier jaar geleden investeerde BAM Infraconsult in kennis en technologie voor GIS. Inmiddels zijn er diverse GIS-toepassingen ontwikkeld en gaat BAM Infra Regio Zuidwest Wegen als eerste regiobedrijf met de nieuwe, mobiele Geo-Portalen werken.

21 mei 2015

Hans Ramler, directeur van BAM Infraconsult, heeft veel vertrouwen in de weg die BAM Infra Nederland is ingeslagen. ‘Alleen door samen te werken kunnen we het potentieel dat in ons bedrijf zit ten volle benutten.’

21 mei 2015

Recentelijk heeft BAM Infra Nederland het CO2-bewust certificaat behaald op het hoogste niveau, niveau 5 van het handboek 2.2. Klik hier voor het certificaat.

20 april 2015

Met trots kan ik jullie melden dat we een goed eerste kwartaal achter de rug hebben waarin we op alle punten uit het Back in shape-programma hebben gescoord. We hebben onze kosten flink omlaag gebracht en meer werkvolume aangetrokken. Ook krijgen we onze projecten steeds beter onder controle. Ons orderbook is gegroeid, wat wil zeggen dat de winkel tijdens de verbouwing goed open gebleven is. Ook qua veiligheid hebben we goed gepresteerd. We hebben een IF-score van 2 terwijl onze target 4,8 was (IF-score: aantal verzuimongevallen per miljoen gewerkte uren). We zijn veel minder afwachtend geworden en trachten proactief onveilige situaties en daarmee ongelukken te voorkomen. Als er toch iets gebeurt, acteren we onmiddellijk. Een positieve ontwikkeling!

20 april 2015

Materiaalkennis, gespecialiseerde technieken en onderzoek zijn onmisbaar bij het engineeren en uitvoeren van complexe projecten. Zonder deze drie hadden we het vullen van de Corrib Gas Tunnel met 45.000 m³ cementbentoniet wellicht niet tot een goed einde gebracht.

20 april 2015

Onderstaand tref je het organigram aan van BAM Infra Nederland. Klik op de afbeelding om deze te vergroten. In het organigram wordt BAM Infra Regio Zuid Civiel genoemd. Dit is een samenvoeging van de huidige civiel regio’s Zuidoost en Zuidwest. De reden voor deze samenvoeging is dat BAM Civiel Zuidoost bij de huidige omzetverwachting onvoldoende omvang heeft om zelfstandig te opereren.
Voor meer informatie over de organisatiestructuur en bedrijfsnamen, alsmede veelgestelde vragen: klik hier.

20 april 2015

In augustus start de bouw van een fietsparkeergarage onder het Amsterdamse Gustav Mahler-plein. De omgeving ondervindt slechts een half jaar hinder door de bouwwerkzaamheden.

20 april 2015

Sinds de opening van de stadsbrug ‘De Oversteek’ in november 2013, is het aan de westkant van Nijmegen veel drukker geworden met verkeer, waardoor regelmatig files ontstaan. Met de reconstructie van Poort Neerbosch, het kruispunt Neerbosscheweg – IJpenbroekweg – Hogelandseweg, realiseert de gemeente Nijmegen een betere bereikbaarheid van de stad.

20 april 2015

De provinciale weg N227 is een noord/zuid verbinding dwars over de Utrechtse Heuvelrug. Deze weg ligt in de zogenoemde Ecologische Hoofdstructuur, een samenhangend netwerk van natuurgebieden in Nederland. Door de natuurgebieden die deel uitmaken van de Ecologische Hoofdstructuur met elkaar te verbinden, kunnen planten en dieren zich gemakkelijker verspreiden en is de natuur beter bestand tegen negatieve milieu-invloeden zoals verdroging. 

20 april 2015

Odfjell Terminals Rotterdam is een onafhankelijke tankopslagterminal voor minerale oliën en chemicaliën. Naast op- en overslag houdt het bedrijf zich bezig met de destillatie van producten voor haar klanten. Het afgelopen jaar is intensief gewerkt aan een grote hoeveelheid verbeterpunten om het veiligheidsniveau op de terminal te verhogen.

20 april 2015

De betonnen kolommen onder de viaducten over de N261 zouden aanvankelijk in het werk zelf worden gestort, maar uiteindelijk kozen we voor prefab kolommen. Dit leverde minder hinder voor het verkeer op, een kwalitatief beter product, tijdwinst en een kostenbesparing.

20 april 2015

In Duitsland liggen mooie kansen voor BAM Infra op het gebied van telecom-infrastructuur. BAM Infra Telecom en Wayss & Freytag hebben als Arbeitsgemeinschaft BAM Telecom-W&F Breitbandausbau de eerste projecten op deze groeimarkt afgerond.

20 april 2015

Het Bolwerk is zowat het verkeerskundig epicentrum van Gouda. Het is niet eenvoudig om op dit drukke kruispunt een waterleiding te vernieuwen. Drinkwaterbedrijf Oasen deed een beroep op het vakmanschap van BAM Infra om een slimme uitvoeringsmethode te bedenken.

20 april 2015

Op drie locaties in Amsterdam worden in opdracht van de Dienst MET (Metro en Tram) de opstelterreinen voor metrovoertuigen vernieuwd en uitgebreid. Een complex en dynamisch project waarbij we te maken hebben met veel verschillende belangen. 

20 april 2015

Het zal niemand ontgaan zijn: bij BAM wordt drukker verhuisd dan ooit. Dit heeft rechtstreeks te maken met ons Back in Shape-programma.

20 april 2015

BAM Infra heeft één loket voor juridische zaken en contractmanagement. Juristen, contractmanagers en verzekeringsdeskundigen staan klaar om de infra-bedrijven, tender- en projectteams gevraagd en ongevraagd te ondersteunen.

20 april 2015

Ervaren medewerkers, doordachte systemen en heldere werkafspraken vormen de basis van onze centrale KAM-afdeling, die de organisatie adviseert en ondersteunt bij vraagstukken rond proces- en kwaliteitsmanagement, veiligheid, duurzaamheid en verontreinigde grond. Op 9 april vond de kick-off plaats.

20 april 2015

Het Shared Service Center (SSC) is het nieuwe financieel-administratieve hart van onze organisatie. Een kennismaking met deze nieuwe afdeling en haar dienstverlening.

3 maart 2015

Kort maar hevig: in amper drie maanden tijd wordt BAM Infra Nederland in de steigers gezet. Het zelfvertrouwen, en daarmee ook de lijst van succesverhalen, groeit van dag tot dag. Ook de buitenwereld merkt dat het weer begint te borrelen binnen BAM.

3 maart 2015

De focus op het project en werken vanuit één portemonnee. Dankzij deze mindset wonnen we vorig jaar de aanbesteding voor de herinrichting van de N236.

Pagina's