BAM Infra Nederland

12 november 2015

Op 5 november heeft BAM Infra Rail in het BAM huis in Breda een supply chain seminar gehouden voor de belangrijkste leveranciers. Doel van de bijeenkomst: veiligheid in de keten op een hoger niveau brengen.

12 november 2015

Cost Leadership heeft alles te maken met houding en gedrag, zegt Ronald Baptiste. Ondernemer- en eigenaarschap, proactiviteit en positiviteit vormen de belangrijkste drijfveren binnen zijn team.

12 november 2015

Op dinsdag 10 november bracht een delegatie uit China een bezoek aan BAM Infra in Utrecht in het kader van het programma EUCOSH, een samenwerkingsverband tussen de EU en China.

12 november 2015

Hoofduitvoerder Reinier Mieris zit in het kernteam dat het ontwikkeltraject binnen BAM Infra Projecten heeft voorbereid en de omzetting begeleidt. Samenwerking en krachtenbundeling staan centraal, want mensen maken het verschil tussen succesvol zijn en falen.

12 november 2015

In het weekend van 31 oktober is in opdracht van Rijkswaterstaat (RWS) de noordelijke afrit Maarsbergen langs de A12 volledig geherstructureerd. De uitvoering lag in handen van Poort van Bunnik, de BAM-combinatie die verantwoordelijk was voor de verbreding van de A12 tussen Utrecht-Lunetten en Veenendaal alsmede voor het onderhoud van het traject gedurende 20 jaar.

5 november 2015

De stad Groningen heeft deze week Live Traffic Groningen gelanceerd. Het systeem, waaraan BAM een bijdrage heeft geleverd, biedt weggebruikers actuele en betrouwbare verkeers- en parkeerinformatie, versnelde afhandeling van pech- en ongevallen op de belangrijke wegen en een optimale doorstroming op kruispunten en belangrijke trajecten, afhankelijk van de drukte. Met Live Traffic Groningen is Groningen Bereikbaar op het vlak van verkeersmanagement klaar voor de aankomende grote projecten aan wegen en spoor, zoals de ombouw van de zuidelijke ringweg en het  Hoofdstation.

5 november 2015

Met een startbijeenkomst van het dialoogteam van de projectorganisatie Zuidasdok én de intrek op een projectlocatie in Amstelveen is DokZuid afgelopen week formeel van start gegaan met de aanbesteding. DokZuid is een combinatie van BAM, TBI en VolkerWessels.

5 november 2015

Toen calculator Peter Sullot op het idee kwam een deel van de kosten voor de werkvoorbereiding al vóór de start van de uitvoering in rekening te brengen bij de opdrachtgever, kon hij niet vermoeden welke gevolgen dit zou hebben. ‘Toch was deze opmerking de aanleiding om het proces van facturatie en inschrijvingsstaten op een andere wijze te benaderen,’ vertelt Eric Luken, hoofd werkvoorbereiding BAM Infra Regio Noordwest Wegen. Mooi voorbeeld van hoe een spontaan idee uit kan groeien tot een concrete verbetering van ons werkkapitaal.

5 november 2015

BAM staat donderdag 19 november met een stand op de Betondag.

5 november 2015

In opdracht van de gemeente Tilburg heeft een reconstructie van de Dirigentenlaan plaatsgevonden in Tilburg. Nelis Infra Aarsleff, onderdeel van BAM Infra Energie & Water, heeft hier de rioolrenovatie uitgevoerd, in onderaanneming van Gebr. de Leeuw.

29 oktober 2015

BAM neemt deel aan de Dutch VR Days (http://dutchvrdays.nl/) die van donderdag 29 oktober tot en met zaterdag 31 oktober plaatsvinden in Amsterdam. We demonstreren tijdens deze conferentie de mogelijkheden van virtual reality in het presenteren van onze projecten.

29 oktober 2015

In januari 2015 zijn we begonnen met de realisatie van de top-down methode. En met succes!
Inmiddels zijn we bezig met de voorbereidingen voor het storten van de gewapende constructieve vloer op de onderste vloer (-5). Dit is een vloer van 80x120 meter. Deze vloer ligt 17 meter onder het maaiveld en heeft te kampen met een opwaartse (grond)waterdruk van 15.000kg/m². Het is daarom van het grootste belang dat deze vloer immens sterk wordt en vooral waterdicht blijft. Om dit te bereiken wordt over de hele vloer gewapend beton van minstens 1 meter dik gestort en op sommige plaatsen zelfs 2 meter dik gewapend beton.
 

29 oktober 2015

Sinds januari dit jaar voeren Siers en BAM gezamenlijk, in opdracht van Enexis, een solobestek uit voor werken tot 100.000 euro in Overijssel (regio Zwolle-Deventer).

22 oktober 2015

Verfrissend om een keer mee te maken: een Cost Leadership-sessie (CL) bij BAM Infra. Een groep vakmensen uit verschillende disciplines gaat met elkaar in discussie over de slimste, meest efficiënte en daarmee voordeligste oplossing voor de opdrachtgever.

15 oktober 2015

In de Westerscheldetunnel vindt een praktijkproef plaats waarbij vijf nieuwe camera’s van verschillende leveranciers  zijn geïnstalleerd. Na afloop van de proef wordt bepaald welke camera’s tijdens de renovatie van de tunneltechnische installaties in 2017 worden toegepast in de tunnel en op het tracé.

15 oktober 2015

Afgelopen weekend heeft BAM Infra de vernieuwing van het asfalt op de provinciale weg N236 van de Loosdrechtdreef tot de kruising Driemond/Gein afgerond.

8 oktober 2015

De wijze waarop we als BAM Infra Nederland naar buiten willen treden en de grote veranderingen die we zien op het gebied van communicatie vragen om een andere rol voor de afdeling Communicatie. Daarom heeft de afdeling een professionaliseringslag gemaakt en zijn de functies inhoudelijk aangepast.
 

8 oktober 2015

De nieuwe website van BAM Infra Nederland is live: neem een kijkje op www.baminfra.nl! De site is het centrale, virtuele marktplein waar onze identiteit en brede expertise dynamisch en actueel onder de aandacht worden gebracht. De opzet van de homepage biedt alle ruimte om de dynamiek in onze projecten, expertise, innovaties en diensten klantgericht in de schijnwerpers te zetten.  Het is een open podium waar alle bedrijfsonderdelen gebruik van kunnen maken; met een blog, innovatie of nieuwswaardig wapenfeit. Het motto is ´be good and tell it´. De afdeling Communicatie staat met raad en daad terzijde.

8 oktober 2015

Op 21 september is het officiële startschot gegeven voor de bouw van het windpark Netterden Azewijn. Bij de ontwikkeling van dit windpark zijn meerdere BAM-disciplines betrokken met BAM Bouw en Techniek als kartrekker. Tijdens de opening was BAM goed vertegenwoordigd. Arno Uiterweerd, directeur BAM Bouw en Techniek, hield een speech waarin onder andere het uitdagende ontwikkelingsproces aan bod kwam. BAM Bouw en Techniek heeft dit proces in samenwerking met Yard Energy uitgevoerd. Met trots werd daarop teruggeblikt.

8 oktober 2015

Sinds begin deze week is BAM Infra Nederland in het bezit van nieuwe certificaten die geldig zijn tot 1 maart 2016. De afgelopen maanden heeft KIWA de eerste fase van de auditronde uitgevoerd. Dit heeft er toe geleid dat onze certificaten die per 15 oktober afliepen zijn verlengd tot 1 maart 2016. De nieuwe certificaten zijn beschikbaar op BAM Infra Plaza, onder de menu optie Stafafdelingen – KAM – Certificaten.
 

Pagina's