BAM Infra Nederland

7 januari 2016

BAM Infra Industrie (voorheen bekend als BAM Leidingen & Industrie bv) stopt vanwege onvoldoende toekomstperspectief. Twee kennisgebieden van BAM Infra Industrie zijn ondergebracht bij BAM Infra Energie & Water en bij BAM Bouw en Techniek Industrie.

7 januari 2016

Het afgelopen jaar hebben we met z’n allen gebouwd aan iets moois, wat ik graag vergelijk met de bouw van een zeilschip. Het resultaat van onze gezamenlijke inspanning is een prachtig schip met een top bemanning. Om er succesvol mee te kunnen varen zijn teamgeest en samenwerking van groot belang.

17 december 2015

BAM Infra Rail heeft voor werkzaamheden aan het spoor een opklapbare fysieke afscherming ontwikkeld waarmee een veilige werkplek gecreëerd kan worden met maximale infrabeschikbaarheid. Door toepassing van de Happy Railing Schaarfence (HRS) is het niet meer noodzakelijk bij werkzaamheden het nevenspoor buitendienst te nemen, zodat veilig gewerkt kan worden terwijl zoveel mogelijk treinen kunnen blijven rijden. In Breda vindt momenteel een pilot plaats met de HRS.

17 december 2015

BAM brengt alle activiteiten op het gebied van de eigen bedrijfshuisvesting in Nederland samen onder één dak. Hiervoor is BAM Concernhuisvesting opgericht, waarin de stafafdeling Facility management is opgegaan. De verandering komt voort uit het Back-in-shape-programma.

17 december 2015

Op dit moment implementeert de afdeling KAM de wijzigingen van de normen waar wij nog niet volledig aan voldoen, in het nieuwe Bedrijfsmanagementsysteem (BMS) van BAM Infra Nederland.

17 december 2015

Wat is Swipe 2.0?
Vanaf januari 2016 zal Swipe 2.0 binnen het KaTo platform beschikbaar zijn voor alle collega’s die inspecties/observaties moeten uitvoeren. KaTo is het platform waarbinnen diverse processen digitaal ondersteund gaan worden door middel van (te bouwen) apps. Swipe 2.0 is een applicatie voor zowel computer, tablet als telefoon, waarin we inspecties/observaties gaan registreren. Het is de doorontwikkelde versie van de applicatie die bij voormalig ‘BAM Infratechniek’ werd gebruikt.

17 december 2015

Binnen BAM Infra zijn we het programma 'Focus - van Markt naar Klant' gestart om onze positie in de markt te versterken. Dit programma heeft drie doelstellingen:
1) het vergroten van omzetvolume
2) het aannemen van werken met een hoger rendement, cq lager risicoprofiel
3) die bijdragen aan de continuïteit van de orderportefeuille.

10 december 2015

De projectorganisatie van N261 Non Stop heeft een groot deel van de afgelopen drie jaar gebruikte inventaris gedoneerd aan vakantiepark voor families met een ziek kind, Villa Pardoes in Kaatsheuvel.

10 december 2015

Zoals gemeld in de Update van 3 december worden de onlangs gewijzigde normen voor Kwaliteitsmanagementsystemen (NEN-EN-ISO 9001) en Milieumanagementsystemen (NEN-EN-ISO 14001) ingevoerd binnen BAM Infra Nederland. De wijzigingen kenmerken zich door een aantal nieuwe thema’s binnen een nieuwe structuur (de zogeheten High Level Structuur, HLS), die in meer managementsysteem-normen wordt doorgevoerd (waaronder arbomanagement; OHSAS 18001). Eén van deze thema’s is de risicobenadering, of beter gezegd de kansbenadering.

3 december 2015

De collega’s van BAM Infra Projecten beleefden maandag een actieve en bijzondere summit in Amersfoort. Dat bijna iedereen aanwezig was, zegt veel over de motivatie van de medewerkers om samen een brug naar de toekomst te slaan.

3 december 2015

BAM SPO is bezig met het realiseren van het betonwerk in de fietsenstalling.

3 december 2015

De Stadsbaantunnel in Utrecht is dinsdag 1 december officieel  geopend. Een feestelijke dag voor de gemeente Utrecht en het consortium Siemens/BAM, dat het project heeft gerealiseerd. De Stadsbaantunnel is  één van de eerste tunnels in Nederland die conform de nieuwe Landelijke Tunnel Standaard (LTS) is uitgevoerd.

3 december 2015

NS en ProRail hebben dinsdag 1 december de nieuwe hal geopend van station Amsterdam Rai en de nieuwe oostelijke ingang. BAM was samen met ProRail in de Alliantie Amstelspoor verantwoordelijk voor de uitwerking van het ontwerp, afstemming met stakeholders en omgeving en de directievoering bij uitvoering.

3 december 2015

In oktober van dit jaar zijn de nieuwe versies van de normen voor Kwaliteitsmanagementsystemen (NEN-EN-ISO 9001) en Milieumanagementsystemen (NEN-EN-ISO 14001) gepubliceerd. Aanleiding voor het aanpassen van deze normen was onder andere:

  • de behoefte vanuit de markt om verschillende managementsystemen verder te integreren, onder meer qua structuur, definities en formulering;
  • het steeds complexer worden van de omgeving. Organisaties moeten met méér rekening houden dan alleen haar klanten om haar bestaansrecht te garanderen.

 

26 november 2015

Op 17, 18 en 19 november heeft BAM Infra Rail in de avonduren voor het uitvoerend personeel bijeenkomsten gehouden in Breda, Rotterdam en Son.

26 november 2015

Onderstaand tref je aan de nieuwe opdrachten van BAM Infra.

26 november 2015

Dit bericht is in het bijzonder bestemd voor VCA-auditoren met een aanvullende BTR-kwalificatie.

19 november 2015

In juni zijn we begonnen met Cost Leadership-sessies (CL-sessies) voor tenders en projecten in uitvoering. Voor BAM Infra Regio’s doen we nu altijd een sessie bij aanbestedingen met een geprognosticeerde omzet van vijf miljoen euro en meer. Het doel: een scherpe prijs neerleggen door slimme, efficiënte oplossingen en werkwijzen te bedenken. Onze ervaringen met de CL-sessies zijn gebundeld in een handleiding. 

19 november 2015
Op 9 november hield BAM Infra Energie & Water bij BAM Infra Materieel te Nieuwleusen een bijeenkomst voor de belangrijkste onderaannemers. Thema van de middag was: Samen beter presteren. De voltallige directie van BAM Infra Energie & Water was aanwezig en nam de  circa 40 onderaannemers mee in de laatste ontwikkelingen.
 
19 november 2015

Op woensdag 18 november vond de officiële opening plaats van de Noordwestelijke Randweg Zundert. Dit gebeurde door de naam van de fietsbrug ‘Het Binnendoortje’ te onthullen, die Zundert verbindt met Klein-Zundert. De naam werd bedacht door een leerling van de St Annaschool in Zundert. Ongeveer 100 genodigden waren bij de opening aanwezig, onder wie de gedeputeerde van de provincie Noord-Brabant en vertegenwoordigers van de gemeente Zundert.

Pagina's