BAM Infra Nederland

18 februari 2016

BAM bouwt veel, behalve luchtkastelen. Alles wat we bouwen, staat stevig op of in de grond. Specialistische kennis over het gedrag van grond en funderingen is onontbeerlijk. De geotechnici van BAM Infraconsult vullen dit in.

18 februari 2016

Rijwielstalling Hengelo is een project dat door BAM Infra Regio Civiel en BAM Bouw & Techniek gezamenlijk is ontworpen en uitgevoerd op basis van een door ProRail aangeleverd referentieontwerp.

11 februari 2016

De afgelopen weken hebben de jaarlijkse BAM Infra Raildagen weer plaatsgevonden bij het Materieelbedrijf in Dordrecht. Ruim 600 medewerkers van BAM Infra Rail hebben verspreid over meerdere dagdelen in groepen deelgenomen aan deze bijeenkomsten, die evenals vorig jaar gecombineerd werden met de Gereedschapsdagen. Het thema van dit jaar was ‘De schouders eronder’.

11 februari 2016

Onze opdrachtgevers dienen het publieke belang. Zij realiseren zich steeds meer dat het inzetten van strategisch omgevingsmanagement bijdraagt aan het bouwen van een duurzame relatie met de stakeholders van een project. Hier kan BAM zijn meerwaarde laten zien. Een goed voorbeeld is het project UtARK. Toen de opdracht voor de realisatie van de spooruitbreiding Utrecht Centraal – Leidsche Rijn (UtARK) aan BAM was gegund, was het Tracébesluit vastgesteld maar niet onherroepelijk. Er liep nog een beroepsprocedure bij de Raad van State. Eén van de bezwaren was dat er volgens het Tracébesluit extra bomen moesten worden gekapt voor de inrichting van de werkterreinen. Dit stuitte op veel onbegrip bij de stakeholders.

11 februari 2016

Onderstaand tref je aan de nieuwe opdrachten van BAM Infra.

11 februari 2016

Op dit moment implementeert de afdeling KAM de laatste wijzigingen van de normen NEN-EN-ISO 9001 (kwaliteitsmanagementsystemen) en NEN-EN-ISO 14001 (milieumanagementsystemen). Een belangrijke eis vanuit deze normen is dat wij de mensen die werk verrichten voor BAM Infra, bewust maken van:

11 februari 2016

Op 3 februari werd de eerste bijeenkomst voor de werkgroepen 'Markt in Beeld' en 'Contact Management' gehouden. Deze werkgroep onderzoekt welke informatie we vanuit de markt willen verzamelen om onze focus op de markt te verbeteren. De essentie van focus is dat je keuzes maakt, maar dan moet er wel iets te kiezen zijn. Een mooie uitdaging om met de werkgroep op zoek te gaan naar een efficiënte methode om de markt in kaart te brengen. Hoe maken we budgetten en begrotingen van potentiële klanten zichtbaar? De werkgroep 'Contact Management' onderzoekt hoe we de communicatie met onze klanten kunnen verbeteren. We willen snel kunnen zien wie bij BAM de beste ingangen heeft en hoe we kunnen voorkomen dat een klant voor een nieuw project door meerdere BAM’mers wordt benaderd.

4 februari 2016

In samenwerking met partner Secure In Air heeft BAM het innovatieve camerasysteem GeoEye ontwikkeld dat flexibel ingezet kan worden voor diverse monitoringstoepassingen. De basis van het systeem is een cameraopstelling gecombineerd met ingenieuze software die de geregistreerde data omzet naar de gewenste informatie. Bekijk hier de film om een indruk te krijgen van de mogelijkheden.

4 februari 2016

Binnen BAM Infra zijn we het programma 'Focus - van Markt naar Klant' gestart om onze positie in de markt te versterken. Hiervoor worden onder andere diverse werkgroepen ingericht.

4 februari 2016

In slechts drie maanden tijd heeft BAM Infra Regio West Wegen een palenmatras gerealiseerd als basis voor een nieuw te bouwen opstelterrein en remise voor HTM in Den Haag. Deze timelaps film toont in enkele minuten de werkzaamheden van drie maanden.

4 februari 2016

Met onze bedrijven voeren we dagelijks werkzaamheden uit in de bodem. Deze werkzaamheden dienen uitgevoerd te worden binnen de wettelijke kaders van milieu- en veiligheidswetgeving omtrent (verontreinigde) grond, grondwater en secundaire bouwstoffen.

4 februari 2016

Eind vorig jaar zijn de nieuwe versies van de normen voor Kwaliteitsmanagementsystemen (NEN-EN-ISO 9001) en Milieumanagementsystemen (NEN-EN-ISO 14001) gepubliceerd.

28 januari 2016

Het projectteam van Bram Ebing (uitvoerder) is volop aan het werk met de opstelsporen van de tram bij project Zichtenburg in Den Haag. Tijdens het verplaatsen van een waterafvoerput, gaat één van de monteurs door een combinatie van drassige ondergrond en het gewicht van de zware waterput door z’n rug.

28 januari 2016

Veiligheid staat bij BAM Infra Nederland met stip op één. Daarom is de competentie veiligheidsbewustzijn met ingang van 2016 voor alle medewerkers onderdeel van de beoordelingsprocedure.

21 januari 2016

Sinds september 2014 is de applicatie BOP (BAM Op Pad!) in gebruik voor de digitale verwerking van werkbonnen voor opdrachtgever Synfra. Inmiddels wordt de applicatie gebruikt in diverse contracten en kunnen we stellen dat dit proces steeds gestroomlijnder verloopt en dat BOP zelfs leidt tot een ‘Happy Flow’, waarmee het positief bijdraagt aan het verbeterprogramma Cost Leadership.

21 januari 2016

BAM Infra Asfalt heeft in 2015 bijna 300.000 ton asfalt aan derden verkocht. Dat is een stijging van 47% ten opzichte van 2014. Een mooi resultaat van onze zeven asfaltcentrales in een markt die erg onder druk staat. Enerzijds hebben wij dit resultaat te danken aan de proactieve benadering van onze bestaande- en nieuwe klanten en anderzijds aan het beter benutten van de kansen asfalt aan derden te leveren. We leren de wensen van onze klanten steeds beter kennen en plukken daar nu de vruchten van.

14 januari 2016

Onderstaand tref je aan de nieuwe opdrachten van BAM Infra.

14 januari 2016

Op 7 december 2015 bezocht een Koreaanse delegatie van de ‘Korea Occupational Safety and Health Agency (KOSHA)’ het project Mahlerplein in Amsterdam. KOSHA is een aan de Koreaanse overheid gelieerd orgaan dat het beste te vergelijken is met de Inspectie SZW (voorheen Arbeidsinspectie) in Nederland. Stichting Samenwerken voor Veiligheid (SSVV) begeleidde de delegatie.

14 januari 2016

Op 13 januari zijn de workshops Focus – van markt tot klant, van start gegaan. Een aantal medewerkers van de verschillende Infra bedrijven kijkt hoe we onze commerciële kwaliteiten op een aantal punten kunnen verbeteren.

14 januari 2016

Drie managers vertellen hoe de tender die zij leidden een succes werd. Drie verschillende trajecten, die toch duidelijke parallellen vertonen: lef, integraliteit, focus en de drive om cost leader te worden.

Pagina's