BAM Infra Nederland

24 maart 2016

Afgelopen maanden is bij BAM Infra NL het  programma gestart om het urenproces te uniformeren. Vanuit de voormalige werkmaatschappijen zijn nog veel verschillende urensystemen in gebruik zoals Excel, SAP/DTS, Metacom, IT-Mobile, Savvion, iBAS, BAM Uren, UVS en VTS. Daarnaast zijn ook  handmatige administraties in gebruik. Dit is een onwenselijke situatie.

24 maart 2016

Binnen BAM Infra Energie & Water is veel veranderd. Om elkaar beter te leren kennen zijn op 16 en 17 maart medewerkersmiddagen gehouden in de evenementenlocatie NUtrecht in Utrecht.

17 maart 2016

In het kader van het digitaal keuren gebaseerd op 3D modellen, wordt op het project Onderdoorgangen Westelijke Spoorzone Ede de applicatie BIM360Field toegepast. De afdeling Constructieve Modellering van BAM Infraconsult ondersteunt het uitvoeringsteam met modellen en de inrichting van de applicatie.

17 maart 2016

Vanaf heden hanteert de BAM groep een nieuwe versie van haar Inkoopvoorwaarden: Algemene Inkoop Voorwaarden Koninklijke BAM Groep nv (AIV 18 februari 2016).

17 maart 2016

Na het ontwikkelen van één BMS voor BAM Infra is een logische volgende stap het uniformeren van ons beleid ten aanzien van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM).
 

17 maart 2016

De 440 meter lange brug is inmiddels gereed. Van de 2,7 km lange toegangsweg vanaf de brug is de armour laag en miljoenen kuub aanvulzand aangebracht. De kademuur van totaal 2,3 km is gevorderd tot ca. 900 meter. Deze muur is opgebouwd uit prefab betonblokken van 60 ton met een totale kerende hoogte van 23 meter. In de kademuur zit in totaal 450.000 m3 beton! Dubbele bolders van 200 ton zorgen ervoor dat de schepen veilig aan de kade kunnen blijven.

10 maart 2016

De nieuwe zeesluis in IJmuiden moet na de bouw minimaal honderd jaar stevig overeind blijven. Het project begint dan ook met een grondig bodemonderzoek. Nog tot eind februari brengt BAM nauwkeurig de ondergrond in kaart.

10 maart 2016

Er is de afgelopen maanden hard gewerkt om algemene informatie op HR-gebied beter toegankelijk te maken op ons intranet BAM Plaza. Vanaf vandaag hebben BAM-medewerkers in Nederland via BAM Plaza eenvoudig toegang tot deze nieuwe HR-pagina.

10 maart 2016

Langzamerhand begint de uitvoering van de Uithoflijn in zicht te komen. Ronald Damstra, manager systeemintegratie vertelt enthousiast over dit project en wat de rol is van systeemintegratie. ‘Ik werk graag aan ‘light rail’ tram- en metroprojecten. Dat is enerzijds omdat ik geloof dat light rail aan een grote behoefte voldoet om de steeds voller wordende steden leefbaar en bereikbaar te houden. Iedereen die wel eens in buslijn 21 in Utrecht heeft gestaan (zitten is mij nog nooit gelukt) weet hoe welkom de Uithoflijn is. Wat ik ook leuk vind is dat het maken van een tramlijn nooit een standaard systeem is. Alle tramsystemen zijn maatwerk: een Amsterdamse tram kan niet op het Haagse net rondrijden en vice versa gaat dit ook niet goed. Ook voor de Uithoflijn moeten we dingen uitvinden die uniek zijn.’

10 maart 2016

Enige tijd geleden is binnen BAM Infra het programma ‘Focus - van Markt naar Klant’ gelanceerd. Om dit programma extra aandacht te geven starten we in de loop van maart een postercampagne.
 

10 maart 2016

Prestatiemeten is een beoordeling van de samenwerking tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer. Deze meting geeft informatie over houding en gedrag, met betrekking tot Planmatig werken, deskundigheid en kwaliteit, samenwerking, communicatie en organisatie, Veilgheid en Gezondheid en Documentatie. De uitkomst van de scores tellen mee voor de kans op nieuwe opdrachten bij Rijkswaterstaat en het gunnen van projecten van ProRail.

3 maart 2016

Op 25 en 26 februari vond een door BAM Infra georganiseerde 5D VICO sessie plaats. Dit BIM software pakket van het Amerikaanse bedrijf Trimble, biedt de mogelijkheden om automatisch en zeer betrouwbaar de hoeveelheden te bepalen van de 3D modellen en daaraan gekoppelde kostencalculaties uit te voeren. Hiermee wordt de doorlooptijd van het maken van hoeveelhedenstaten en kostencalculaties aanzienlijk verkort.

3 maart 2016

Hoe gaan de werkzaamheden van de (civiel) ingenieur van de toekomst eruit zien? Deze vraag stond centraal tijdens het YouCongres (youcon.nu) van vrijdag 26 februari op de TU Eindhoven. Het congres werd georganiseerd door YouCon, een netwerk voor jonge constructeurs, waarbij verschillende jonge BAM-constructeurs zijn aangesloten.

3 maart 2016

Samen met de gemeente Den Haag heeft de Bouwcombinatie Rotterdamsebaan (BAM en Volker Wessels) zich dinsdag 1 maart gepresenteerd aan de inwoners van de Hofstad. Ruim 500 mensen lieten zich in de Fokker Terminal aan de Binckhorstlaan, midden in het werkgebied, informeren over aspecten als hinderbeperking en duurzaamheid.

3 maart 2016

De gemeenten Haarlem en Tilburg hebben een overeenkomst gesloten met BAM Infra Regio’s voor integraal beheer.  Deze vernieuwende vorm van samenwerking kenmerkt zich door de totaalaanpak van het dagelijks en kort cyclisch beheer. De gemeenten houden optimaal de regie op het beheer en krijgen, door deze vernieuwende manier van aanbesteden, meer waar voor hun geld. De uitdaging voor BAM ligt in de optimale ontzorging van de opdrachtgevers.Integraal beheer in Haarlem en Tilburg

3 maart 2016

Het Landelijk Meetnet Water (LMW) is een voorziening van Rijkswaterstaat die verantwoordelijk is voor de inwinning, opslag en distributie van waterbeheergegevens. Via meer dan 400 meetpunten wordt data ingewonnen, verwerkt en opgeslagen in het rekencentrum. BAM Infra Verkeerstechniek verzorgt per 1 juli 2015 het onderhoud en beheer  van het  Landelijk Meetnet Water.

25 februari 2016

In het contractgebied Den Haag wordt sinds vorige week door BAM Infra Rail gewerkt met de Monteursapp van ProRail. Deze app is het communicatiemiddel tussen onze afdeling Services en ProRail voor het gehele storingsproces, vanaf het ontstaan van de storing, de technische afhandeling tot en met de contractuele beoordeling en bonus malus rapportage. 

25 februari 2016

Renske Voorn-Moerman, Charlotte de Jong en Georges Taminiau vormen gezamenlijk het  Support team van de Sales Pipeline applicatie. Het team opereert vanuit Gouda en maakt deel uit van het programma 'Focus - van Markt naar Klant'.

25 februari 2016

BAM Infra Nederland heeft de KIWA auditcyclus met succes afgerond. De KAM-afdeling van BAM Infra diende aan drie belangrijke voorwaarden te voldoen om de doelstellingen van Back in shape te realiseren en aan de wensen van onze opdrachtgevers te voldoen.

25 februari 2016

Op BAM Infra Plaza is bij de afdeling KAM een pagina met certificaten en erkenningen aangemaakt die je kunt gebruiken voor tenders, opdrachten et cetera. Klik hier voor de pagina.

Pagina's