BAM Infra Nederland

28 april 2016

Het afgelopen jaar heeft het Consortium ‘Poort van Berkel’ (een samenwerking tussen BAM PPP en BAM Infra) hard gewerkt aan de tender N18 Groenlo-Enschede ("De Nieuwe Twenteroute"). Helaas hebben ze de tender niet gewonnen. Met Kitting Lee, tendermanager en Martin Potter, DBM-manager kijken we terug op het afgelopen jaar.

28 april 2016

Op vrijdag 8 april vond bij Deloitte Digital in Utrecht een VR (Virtual Reality) Bootcamp plaats. Bedrijven uit verschillende branches, waaronder BAM, waren door Deloitte uitgenodigd hieraan deel te nemen. Aangezien Arnout van Raaij zich vanuit zijn functie als Specialist Geo-informatie & GIS  al langer bezighoudt met de mogelijkheden die Virtual Reality biedt, nam hij namens BAM deel aan de bootcamp. Dit deed hij samen met collega Marcel Backofen van BAM Swiss. En met succes!

28 april 2016

Harry Kruizenga, projectdirecteur: ‘Het consortium waarvan BAM deel uitmaakt is preferred bidder voor de bouw van de Fehmarnbelt tunnel die Denemarken met Duitsland gaat verbinden. Een mooi resultaat van ruim twee jaar hard werken aan een gedegen aanbieding voor dit complexe project. We zitten momenteel om de tafel met de opdrachtgever voor contractonderhandelingen en verwachten in mei 2016 het contract te gaan tekenen.’ Namens de BAM Groep maken BAM Infra en Wayss und Freytag deel uit van de bouwcombinatie Fehmern Link Contractors ( FLC).’

28 april 2016

Hieronder tref je aan de nieuwe opdrachten van BAM Infra.

28 april 2016

Elk jaar organiseert Rijkswaterstaat een Trainee Trophy ter afsluiting van de traineeperiode van 1,5 jaar. RWS wil met dit evenement de samenwerking met de markt versterken en meer verbinding creëren tussen jonge medewerkers van verschillende organisaties.

21 april 2016

Johan Winnubst, programmamanager ‘Business Development: ‘Ik ben half november voor BAM Infra gestart met het programma ‘Business Development’. Dit houdt in het initiëren en implementeren van groeipotentie bij klanten. Oftewel: De klant centraal. De eerste stap is het in kaart brengen van onze belangrijkste klanten. Verder onderzoeken we welke partners hierbij van belang zijn en werken we aan thema’s en concepten zoals asset management en parkeren die aansluiten bij de vraag uit de markt.’

21 april 2016

Anne-Roos van der Elst, Operational Cash Manager: ‘Wanneer wij asfalt nodig hebben voor een nieuw wegdek, dan willen we na uitvoering zo snel mogelijk een factuur naar onze opdrachtgever sturen. We hebben “cash” nodig om aan onze verplichtingen te voldoen. Het asfalt dient immers betaald te worden. Wanneer geld blijft steken doordat de opdrachtgever niet betaalt, met als reden dat contractafspraken niet zijn nagekomen, lopen de kosten op.’

21 april 2016

De KAM-afdeling van BAM Infra is vorig jaar gereorganiseerd en gecentraliseerd. Dit heeft tot een betere dienstverlening geleid. Het Shared Service Center KAM is inmiddels op kracht en beschikt over specialisten die klantgericht werken.

21 april 2016

Met het programma ‘Focus - van Markt tot Klant’ versterkt BAM Infra de commerciële slagkracht. Het doel: opbouwen van duurzame relaties met klanten om de klantbehoefte beter te leren kennen en ons te onderscheiden.

21 april 2016

Cost Leadership focust zich op de efficiency van onze uitvoeringsorganisatie. In onze markt is een scherpe kostprijs van groot belang om zowel volume te scoren als om winstgevend werk te kunnen maken. Fokke Huisman: ‘Onze aanpak is om de juiste kennis te mobiliseren en zo samen slimme en creatieve oplossingen te bedenken om de kosten te verlagen’. ‘Denk bijvoorbeeld aan strakke planningen, creatieve uitvoeringsmethodes, reduceren van verspilling en het standaardiseren van  processen.’  Afhankelijk van de interne vraag en het doel werken we als adviseur, coach, facilitator of projectleider aan processen, tenders of projecten.

21 april 2016

BAM is één van de grootste asfaltproducenten en –verwerkers en wil ook de beste zijn. Door de productie, het transport en de verwerking van asfalt integraal te verbeteren, kunnen we Cost Leader worden op dit gebied. Via het Asfalt Verbetertraject zetten we de eerste stappen om dit doel te bereiken.

21 april 2016

In de afgelopen jaren hebben we veel goede projecten gehad, maar ook zijn er projecten geweest die niet het positieve beeld hebben opgeleverd wat we ervan hadden verwacht. Op sommige projecten binnen BAM zijn ronduit grote verliezen geleden. Dat vraagt dus om een snelle professionaliseringslag van de beheerste uitvoering van projecten. Deze professionaliseringsslag voeren we uit onder het Programma ‘Projects in Control’. Het programma kent een aantal bouwstenen die, mits structureel doorgevoerd, leiden tot een forse vergroting van de beheersbaarheid van projecten. Een project starten is een onvoorwaardelijk ‘ja’ aan de eisen en omstandigheden waarbinnen of waaronder het project tot stand moet worden gebracht. Of het nu gaat om het contract, de omgeving, de opdrachtgeversrelatie, de planning of de budgetten. Overal zeg je onvoorwaardelijk ‘ja’ tegen. Het begint dus met snappen wat dat inhoudt en wat dat allemaal betekent met een scherp oog voor de vele details.

14 april 2016

Sociale media speelt steeds meer een belangrijke rol. Het is overal aanwezig en niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven. Ook op ons werk is sociale media een doeltreffend communicatiemiddel om berichten te delen met je contacten. Binnen BAM Infra Regio Noordwest Wegen zet men het platform LinkedIn in met als doel op termijn meer opdrachten te genereren.

14 april 2016

BAM Infra is per 1 april 2016 een partnership gestart met Binnenlands Bestuur, al ruim dertig jaar dé informatiebron voor ambtenaren en bestuurders. Binnenlands Bestuur bereikt met haar magazine tweewekelijks 100.000 ambtenaren en bestuurders. Belangrijker nog zijn de digitale media (website, nieuwsbrief, twitter, app) waarmee nog eens 300.000 ambtenaren en bestuurders worden geïnformeerd over nieuws, achtergrond en opinie.

14 april 2016

Binnen het programma Focus – van Markt tot Klant wordt gestart met het traject Field Coaching waar de relatiebeheerders binnen BAM Infra onder begeleiding van Désirée Drenth het  commerciële proces doorlopen.

7 april 2016

BAM Infra Asfalt heeft vijf nieuwe systemen aangeschaft die walsmachinisten in staat stellen hun werk nog effectiever en efficiënter uit te voeren. Vorige week is de tandemwals DV70i van de asfaltploeg regio Noordoost als eerste uitgerust met de zogenaamde HAMM Compaction Quality (HCQ). Met HCQ kan de walsmachinist tot op 10 centimeter nauwkeurig zien waar hij heeft gewalst, hoeveel walsovergangen hij heeft uitgevoerd en bij welke temperaturen deze walsovergangen zijn uitgevoerd. Alle regio’s gaan het nieuwe systeem op korte termijn toepassen.

31 maart 2016

In het contract Integraal Variabel Onderhoud Droog 2015-2016 (IVOD 2015-2016) van Rijkswaterstaat hebben wij als BAM aan de klant toegezegd om het werkproces in hogere mate te ondersteunen door digitale systemen. Een aantal toepassingen is succesvol geïmplementeerd.

24 maart 2016

Hieronder tref je aan de nieuwe opdrachten van BAM Infra.

24 maart 2016

Sinds half 2015 is het “Digitale Keuren” voor diverse projecten van BAM Infra Projecten een feit. Na de afronding van de pilot “Digitaal Keuren Kunstwerk 15” op het project OV-SAAL is op meerdere grote projecten deze nieuwe manier van keuren geïmplementeerd. Met het digitaal keuren wordt het aantonen van de gerealiseerde kwaliteit een plezier. Inscannen van met modder besmeurde keuringsformulieren of zoekgeraakte formulieren zijn hiermee verleden tijd.

24 maart 2016

In en rond Utrecht vinden komend weekend omvangrijke werkzaamheden plaats aan het spoor in het kader van het project DoorStroomStation Utrecht (DSSU). Van vrijdagavond 19.00 uur tot en met dinsdagochtend 05.30 uur wordt  81 uur aan één stuk door gewerkt. Een ingewikkelde logistieke operatie, waarbij per dienst ongeveer 400 mensen aan het werk zijn.

Pagina's