BAM Infra Nederland

26 mei 2016

Hierbij nodigen we je van harte uit voor een bezoek aan ons project DoorStroomStationUtrecht.

26 mei 2016

GWW en INFRA samen op weg naar reductie van CO2, NOX en fijnstof.

26 mei 2016

BAM Infra heeft voor al haar bedrijfsactiviteiten het hoogste niveau behaald van de CO2-Prestatieladder. Het CO2-Bewust certificaat is een erkenning voor de inspanningen van BAM om de CO2-uitstoot te verlagen en de bedrijfsrisico’s met betrekking tot klimaatverandering te beperken. Recente initiatieven zoals de Green Deal (Het Nieuwe Draaien), toepassing van de duurzame brandstof GTL in bouwmachines en de toenemende inzet van Laag Energie Asfalt Beton (LEAB)  leveren een belangrijke bijdrage aan de ambitie van BAM om samen met opdrachtgevers en ketenpartners onderscheidend te zijn in het creëren van waardevolle oplossingen voor de maatschappij.

26 mei 2016

De afdeling Informatie Management verbindt processen, mensen en techniek, zodat de juiste informatie op het juiste moment bij de juiste mensen beschikbaar is en wij effectief en op efficiënte wijze ons werk kunnen doen. Om dit in de toekomst ook te garanderen, staat de afdeling op dit moment voor twee grote uitdagingen.

26 mei 2016

Richard: ‘De afdeling Inkoop is een samenvoeging van medewerkers die van oudsher werken vanuit verschillende werkmaatschappijen, projecten en locaties. Het is mijn ambitie om van deze medewerkers één team te maken dat dienstverlenend, creatief en met lef de projecten ondersteunt en uitdaagt.'

26 mei 2016

BAM Infra Asfalt heeft begin mei in Utrecht een bijeenkomst gehouden waarbij het onderhoud van verhardingen in Nederland en Duitsland in grote infrastructurele projecten centraal stond. Hierbij hebben Maintenance Engineers van BAM Infraconsult, Duitse en Nederlandse medewerkers van BAM PPP en BAM Infra Asfalt hun kennis gedeeld.

19 mei 2016

Verbetertraject leidt tot praktisch toepasbaar protocol

19 mei 2016

Proef met nieuwe brandstof voor bouwmachines Rotterdamsebaan

Den Haag, 17 mei 2016 – De gemeente Den Haag, BAM en Shell starten een proef met de schonere brandstof GTL in bouwmachines die worden ingezet bij de bouw van de Rotterdamsebaan in Den Haag. Shell GTL Fuel (gas-to-liquids) wordt gemaakt van aardgas en verbrandt daardoor schoner dan conventionele diesel uit aardolie. Dat levert een reductie op van de uitstoot van fijnstof en stikstofoxiden. De brandstof is bovendien geurloos. Het project sluit aan op het beleid van de gemeente om de luchtkwaliteit te verbeteren.

19 mei 2016

Begin 2015 besloot gemeente Haarlem als een van de eerste gemeenten in Nederland alle beheer en onderhoud in de openbare ruimte op te delen in domeinen en grotendeels in handen te leggen van marktpartijen. Via een op kwaliteit gerichte aanbesteding verwierf BAM de domeinen ‘Gesloten Verhardingen’ en ‘Riolering’. Voor het domein Riolering werken we samen met partner vandervalk+degroot. Terugblikkend op het eerste jaar zijn we zeer tevreden over de successen die behaald zijn.

19 mei 2016

Martijn Meijer, ontwerpleider bij BAM Infraconsult, is enthousiast over het CRM-systeem dat binnen BAM Infra in het kader van het verbeterprogramma Focus – van Markt tot Klant wordt gebruikt. Martijn: ‘Tot een jaar geleden werkte ik op ons kantoor in Singapore. Daar werken we voornamelijk samen met BAM International. In dat kader hadden we ook toegang tot hun CRM systeem en werden onze klantgegevens ook verwerkt in dit klantrelatiebeheersysteem. In het buitenland is zo’n systeem vooral praktisch omdat het internationaal lastiger is te weten wie onze klanten zijn en wie de contacten onderhoudt.

19 mei 2016

Een sympathieke strijd tussen de beroepsgroepen, samengepakt in een vermakelijke loop. Vanmiddag vond het op het Gustav Mahlerplein de 7e editie van de hakken & pakken run plaats. Een jaarlijks terugkerende traditie op de Zuidas. Voorwaarde voor deelname was een strak pak en aktetas voor de heren en hakken van minimaal 9 centimeter voor de dames. Niet echt het tenue waarmee onze bouwers zich dagelijks op het plein bevinden.De sfeer op het zonovergoten Gustav Mahlerplein was opgetogen. Veel mensen hadden tijdens de lunch hun kantoor verlaten om het schouwspel bij te wonen en de deelnemers aan te moedigen.

12 mei 2016

Dinsdag was de eerste ontbijtsessie bij het project OpenIJ in Haarlem. 16 Medewerkers gingen in gesprek met Erik te Duits en Hans Ramler over BAM Infra. Na een introductierondje, geeft Hans Ramler een beknopte inleiding over de ontwikkeling van BAM in de afgelopen jaren. Vanuit dit historisch perspectief wordt duidelijk welke ontwikkeling we hebben doorgemaakt, waarna het filmpje met het interview Marinus Schimmel over de toekomst van BAM Infra wordt getoond.

12 mei 2016

BAM Infra Energie & Water maakte tot voor kort gebruik van een schrootschaar voor het knippen van verouderde gasleidingen.

12 mei 2016

In BAM-huis Gouda is sinds kort een touch table beschikbaar, voor gebruik tijdens overleggen en presentaties. Door de hoge resolutie (4K) en de krachtige pc is de touch table ideaal om kaartmateriaal (GIS) en 3D modellen op weer te geven. Daarnaast kunnen uiteraard ook gewoon pdf’s en/of PowerPoint-presentaties getoond worden. De touch-functionaliteit zorgt ervoor dat je digitaal kunt schetsen en zorgt daardoor voor veel interactie met de omstanders.

12 mei 2016

Binnen BAM Infra Nederland is het programma BUS (BAM Uren Schrijven) gestart om het urenproces te uniformeren. Er wordt gefaseerd overgegaan naar één urensysteem voor een overzichtelijk urenproces voor planning, registratie, goedkeuring en financiële afwikkeling (salarissen en boekhouding).

4 mei 2016

BAM Infra werkt aan de realisatie van het Katwolderplein in Zwolle. Op het Katwolderplein worden drie projecten tegelijk gerealiseerd: Eengezinswoningen (Bramer), Bioscoop met commerciële ruimte (J.P. van Eesteren) en de bouw van een parkeergarage (BAM). De parkeergarage bestaat uit zes bouwlagen (waarvan één ondergronds) en biedt plaats voor circa 720 auto’s. De realisatie van de parkeergarage vergroot de doorstroming op en leefbaarheid langs de binnenring van Zwolle. De realisatie van de parkeergarage versterkt ook de economische positie van de binnenstad.

4 mei 2016

Eind maart is BAM Infra in opdracht van de Gemeente Den Haag gestart met het vervangen van de asfalt tussenlaag en asfaltdeklaag op de Van Alkemadelaan. Het wegvak is gelegen tussen de Benoordenhoutseweg en de Waalsdorperweg. De eerste weken is gewerkt aan het herstraten van diverse rollagen en streklagen langs de rijbaan voor optimale waterafvoer.

4 mei 2016

Sinds eind februari bestaat er een BAM innovatie organisatie.

4 mei 2016

Geen complexe wapeningstekeningen vol verwarrende details meer, maar duidelijke, stapsgewijze installatie-instructies. RII, dat ontwikkeld is door de vestiging van BAM in Indonesië, maakt het leven voor de teams op de bouwplaatsen een stuk gemakkelijker.

4 mei 2016

In juni 2015 vertrok een team van BAM Infra Speciale Technieken naar Groot-Brittannië om er samen met BAM Nuttall de funderingswerken van de kraanbaan op het project Liverpool 2 uit te voeren. Binnenkort komen de collega’s en een groot deel van het zware funderingsmaterieel terug naar Nederland. Missie geslaagd!

Pagina's