BAM Infra Nederland

9 juni 2016

BAM Infra Rail hield op 26 mei een supply chain seminar met het thema ‘klantwens overtreffen’. De deelnemers waren te gast bij Voestalpine Railpro in Hilversum.

2 juni 2016

Dinsdag 24 mei heeft BAM Infraconsult tijdens een Nederlandse en een Engelse sessie met bijna 250 collega’s online gechat over de kracht en toekomst van BAM Infraconsult.

2 juni 2016

De wereld waarin we werken verandert steeds sneller. Dit betekent dat er meer en andere eisen worden gesteld aan onze processen, informatie en applicaties. De overheid stelt steeds meer eisen aan bijvoorbeeld het beveiligen van gegevens en opdrachtgevers veranderen van informatiebehoefte en processen. Daar komt bij dat ook de interne organisatie van BAM continu aan het veranderen is. De afdeling Informatie Management heeft als doel hier optimaal op in te spelen en de verbindende schakel zijn te in alle processen tussen de stafafdelingen en business units van BAM Infra NL. Anders gezegd, IM is één loket voor alle processen!

2 juni 2016

TEAM0031 is een samenwerkingsverband tussen BAM, VolkerWessels en TBI en is één van de gegadigden voor de realisatie van het project Zuidasdok.

2 juni 2016

Sinds afgelopen week maakt BAM Infraconsult gebruik van IBAS (het Inkoop, Bestel en Afroep Systeem) voor het digitaal verwerken van inkoopopdrachten. De eerste inkoopbonnen zijn inmiddels vanuit het systeem verzonden naar leveranciers.

2 juni 2016

Er valt bij ons genoeg te zien en mee te maken op zaterdag 4 juni. We nodigen iedereen dan ook van harte uit om een kijkje te komen nemen in onze praktijkinstructielokalen. U kunt zelfstandig of onder begeleiding van de monteurs diverse montagetechnieken uitproberen. Op deze manier kunt u het vak ervaren en een indruk krijgen van wat er allemaal nodig is om uw gas/water/warmte/elektra en data aan te leggen en beschikbaar te houden.”

2 juni 2016

Hieronder tref je aan de nieuwe opdrachten van BAM Infra.

2 juni 2016

Binnen BAM Infra NL loopt het programma BUS (BAM Uren Schrijven) om het urenproces te uniformeren. Afgelopen 5 weken is een pilot uitgevoerd waarbij de eerste 14 UTA (Uitvoerend Technisch Administratief) medewerkers uit Friesland en Groningen hun uren in BUS hebben ingevoerd. Daarna zijn alle urengegevens gecontroleerd op juistheid en volledigheid ten behoeve van de salarisverwerking.

2 juni 2016

In opvolging van het Back in Shape-programma is in 2015 een goede start gemaakt met het integreren van de verschillende BMS-sen (Bedrijfsmanagementsystemen). Dit is gedaan door de ondersteunende en managementprocessen op te nemen in een overkoepelend BMS en vanuit die positie verwijzingen te maken naar de primaire processen in de bedrijfsspecifieke BMS-sen. Deze bedrijfsspecifieke BMS-sen zijn vervolgens aangepast zodat geen dubbelingen aanwezig zijn tussen het centrale BMS en de decentrale BMS-sen.

2 juni 2016

´In de toekomstvisie van BAM Infra staat meer dan ooit de klantbehoefte centraal. We zijn kennispartner voor onze klanten en weten hen te verrassen met innovatieve oplossingen, waarbij digitalisering van het bouwproces leidend is. Verstedelijking en mobiliteit en energie-efficiëntie zijn daarbij de twee belangrijkste thema’s. We willen onze klanten helpen het hoofd te bieden aan sociaal-maatschappelijke vraagstukken die uit deze trends voortkomen´. Met deze op onze toekomst gerichte  boodschap, inspireerde Marinus Schimmel woensdag 25 mei circa 250 collega’s tijdens een bijeenkomst in Utrecht.

2 juni 2016

Het zijn van die momenten uit een jongensboek die je nooit meer vergeet. Vanaf ’s ochtends vroeg zittend in een Deense wachtkamer waar de uren tergend langzaam verstrijken en de verveling aanzet tot het maken van melige grappen. En uiteindelijk valt dan toch het verlossende woord: de contracten voor de Femernbelt-tunnel kunnen worden getekend!

2 juni 2016

Overal heb je te maken met regels. Ook op sociale media. Binnen BAM worden medewerkers gestimuleerd deel te nemen aan sociale media. Sociale media bieden medewerkers mogelijkheden om te tonen dat ze trots zijn op hun werk en werkgever. Dit draagt bij aan een beter beeld van BAM bij opdrachtgevers, bouwpartners en andere voor BAM relevante doelgroepen. En dit kan leiden tot een betere relatie met onze relaties.

2 juni 2016

Het zal niemand zijn ontgaan dat afgelopen weekend door onze collega’s van U-centRaal hard gewerkt is aan het spoor in en rond Utrecht, in het kader van de ingrijpende spoorvernieuwing van Utrecht Centraal. Utrecht was daardoor beperkt bereikbaar per trein op trajecten van, naar en via Utrecht. Dit had uiteraard grote gevolgen voor de reizigers, doordat treinen niet of met vertraging reden.

2 juni 2016

Ronald Knegt (planontwikkelaar BAM Infra Regio Noordoost Wegen) is kartrekker van de werkgroep klant- en relatiebeheer, onderdeel van het programma Focus – van Markt tot Klant.

26 mei 2016

In verband met de aanschaf van nieuwe trams door HTM zijn aanpassingen aan het spoornet in Den Haag noodzakelijk. Nieuwe onderstations worden gebouwd en bestaande onderstations worden aangepast voor een adequate energievoorziening van de nieuwe trams. Op de kruising van de Korte Voorhout en de Koningskade in Den Haag bouwt BAM Infra het nieuwe onderstation ‘Bosbrug’ voor HTM.

26 mei 2016

Een goede score voor Prestatiemetingen is geen doel op zich, maar veeleer het bewijs van een constructieve samenwerking met de opdrachtgever. Projectleiders Arno Barnas (Rail) en Pieter Kersten (Wegen) leggen uit hoe het hen keer op keer lukt goed te scoren voor Prestatiemetingen.

26 mei 2016

Dinsdag 10 mei heeft de projectleider van de combinatie Arge Neubau 5. Schleussenkamer in het bijzijn van het projectteam officieel de werkboot 'Kanalratte' gedoopt. Nadat er een fles champagne tegen de romp kapot is geslagen is, werd de werkboot veilig te water gelaten. De werkboot, die is omgebouwd in Nederland, gaat niet alleen dienst doen om kleine pontons te positioneren maar dient tegelijkertijd als reddingsboot. De 'Kanalratte' is daarom volledig uitgerust met reddingsmiddelen.

26 mei 2016

BAMble is een BAM-app die goede ideeën, innovaties, praktische toepassingen en collega’s op verschillende locaties met elkaar verbindt. Ook patenten en joint development programs binnen BAM maken daar deel van uit. BAM is doorlopend op zoek naar goede ideeën. Het doel van BAMble is binnen BAM connecties te maken tussen oplossingen en uitdagingen.

26 mei 2016

Het aanbrengen van verkeerstechnische installaties (IM-camera’s, DRIPs, et cetera) op de Ring rond Groningen in het kader van de Mobiliteitsaanpak leek een verlieslatend project te worden, maar door actief te kijken naar kansen en te focussen op ondernemerschap boekte het projectteam uiteindelijk toch een mooi resultaat!

26 mei 2016

BAM Infra Energie & Water heeft in het kader van het Back in Shape-programma één van de laatste noodzakelijke certificaten behaald, ISO 3834-2.

Pagina's