VEILIGHEID – Samenwerken aan houding en gedrag

11 juli 2018 15:07

Veiligheid begint in de basis bij houding en gedrag. Een norm op het gebied van veiligheid is de Veiligheidsgedragsladder audit. Bij de Veiligheidsgedragsladder draait het om de houding en het gedrag ten aanzien van veiligheid.

Veilig werken; wat heb je ermee en wat doe je eraan?

Het gaat dus om wat jij zelf hebt met veiligheid en veilig werken en wat je er vervolgens zelf aan doet of kunt doen. Wil je voor jezelf en je collega’s werken in een omgeving waarvan je weet dat het veilig is?

Om elkaar mondiger te maken over veiligheid zijn we destijds begonnen met HEIN. Het HEIN-programma hebben we ingezet om het elkaar aanspreken op veiligheidszaken gemakkelijker te maken. Dit in de hoop dat we een meer open aanspreekcultuur binnen ons bedrijf krijgen.

Telecom is ondertussen vijf jaar bezig met de Veiligheidsgedragsladder en inmiddels zijn we heel wat audits verder. Ik durf wel te zeggen dat het aanspreken van elkaar op veiligheidszaken meer en meer gebeurt en vanzelfsprekend wordt.

Samenwerking en veiligheid
Een ander belangrijk onderdeel van de Veiligheidsgedragsladder draait om samenwerking. Hoe staat het met de veiligheid binnen de ploeg? Hoe gaat dat met Telecom en onze onderaannemers? Hoe is het met de veiligheid voor de omgeving en omstanders bij ons werk gesteld?

Hiervoor zijn we gestart met het uitvoeren van observatierondes. De uitvoerders, projectleiders, projectmanagers en de MT- en directieleden gaan, bij voorkeur in koppels, naar projecten om te zien hoe er wordt gewerkt. Samen kijken ze naar het werk dat wordt uitgevoerd en letten dan vooral op de manier waarop er met elkaar én met de omgeving van het werk, wordt omgegaan. Hierover gaan ze, in het veld, met elkaar het gesprek aan en dáár draait het om. Het draait om het gesprek dat wordt gevoerd over hoe er wordt gewerkt en hoe we willen dat iedereen met elkaar en met de omgeving samenwerkt. Het is heel mooi om te zien dat enkele projectleiders zijn gestart met “de Dagstart”. Dit is hét moment om, voor aanvang van de werkzaamheden, de dag door te nemen en de risico’s te benoemen. Top!

Nu Telecom verder groeit op de Veiligheidsgedragsladder gaat het er steeds meer om dat iedereen, die bij of voor ons werkt, begrijpt waar wij voor staan en dat veiligheid van ons allemaal is.

Dit gaat geleidelijk en is een natuurlijk proces. En zo hoort dat ook met een veranderende cultuur.

Ik heb er vertrouwen in, dat ook dit ons gaat lukken!

Henk Springveld                      

KAM coördinator