Veiligheid: 'Ons plan 2019'

4 april 2019 00:00

De afgelopen weken was er met de Bewust Veilig Dag en de Gouden Helm competitie volop aandacht voor veiligheid binnen BAM Infra. Maar hoe staat het eigenlijk verder met de uitrol van de wereldwijde veiligheidscampagne ‘Jouw Veiligheid is Mijn Veiligheid’? Hoe ver is onze BAM Infra Veiligheidsbeweging om het fundament en de 10 wereldwijde BAM-veiligheidsregels uit te rollen binnen onze Business Units?

Met de slogan ‘Jouw Veiligheid is Mijn Veiligheid’ lanceerde BAM vorig jaar één uniforme, wereldwijde veiligheidscampagne voor héél BAM. Een uniek moment in de BAM-geschiedenis.

Kommer den Uil (hoofd KAM): ‘Veiligheid is een gedeelde verantwoordelijkheid. Niet alleen van ons als BAM-medewerkers, maar óók van onze ketenpartners zoals ZZP-ers, onderaannemers, leveranciers en opdrachtgevers. Wij complimenteren elkaar als we veilig werken en spreken elkaar aan om actie te ondernemen als een situatie onveilig is. Om incidenten te melden zodat we ervan kunnen leren. En om actief mee te helpen gevaarlijke situaties te voorkomen. Door samen werk te maken van veiligheid komen we niet alleen hoger op de veiligheidsladder, maar voorkomen we ongelukken en zorgen we dat iedereen elke dag veilig thuiskomt.’

Veiligheidsbewustzijn
Kommer vervolgt: ‘De Veiligheidsladder is een beoordelingsmethode waarmee het veiligheidsbewustzijn en bewust veilig handelen in bedrijven wordt gemeten. Het is een gestructureerde aanpak om te werken aan de veiligheidscultuur. Hoe hoger het veiligheidsbewustzijn in een organisatie, hoe hoger de toegekende laddertrede. De ladder heeft 5 niveaus. Op niveau 1 is het veiligheidsbewustzijn binnen een organisatie laag en op niveau 5 is veiligheid volledig geïntegreerd in alle bedrijfsprocessen. De afgelopen jaren hebben we bij BAM Infra gezamenlijk gewerkt aan de verhoging van ons veiligheidsbewustzijn. Dit heeft er in geresulteerd dat we dit jaar als Infra in zijn geheel trede 3 hebben behaald waarbij enkele Business Units van Infra zelfs al beschikken over een trede 4 certificaat.’

Belangrijke mijlpaal
‘Bij BAM Infra zitten we zeker niet stil voor wat betreft de Veiligheidsbeweging’, vertelt Ewoud Spruijtenburg, voorzitter Kernteam Veiligheid BAM Infra. ‘Inmiddels hebben alle Business Units de introductiesessies achter de rug. Alleen de sessies voor de stafdiensten gaan we nog organiseren, dit doen we op korte termijn. Een grote meerderheid van de collega’s zit nu qua kennis van de uitganspunten en gedragsregels van ‘Jouw Veiligheid is Mijn Veiligheid' op hetzelfde niveau. Dat is een belangrijke mijlpaal binnen de beweging.’

‘Naast het Fundament en de 10 wereldwijde BAM Veiligheidsregels hebben we bij BAM Infra ook de uitgangspunten voor houding en gedrag. Dit zijn concrete handvatten die ons helpen om nóg veiliger te werken. Een uitdaging voor ons allemaal is om deze uitgangspunten in de praktijk toe te passen en er zelf mee aan de slag te gaan.’

Op maat gemaakte sessies
Ewoud: ‘De volgende stap is dat we veiligheid gezamenlijk binnen de projecten gaan verbeteren. Van april t/m juli dit jaar zullen we op de grote projecten sessies organiseren om met het projectteam, met de verschillende disciplines, afspraken te maken over veiligheid. Dit betreffen projecten zoals bijvoorbeeld Station Driebergen-Zeist, Landside infrastructure Schiphol, Rotterdamsebaan en Vechtdal verbinding. Bij zo’n sessie kijken we specifiek naar wat er binnen het project allemaal speelt op het gebied van veiligheid en risico’s. Ieder project krijgt dus een op maat gemaakte sessie.’ 

Ons plan 2019
‘Om onze veiligheidsprestaties blijvend te verbeteren werken we aan het verbeteren van houding en gedrag’, legt Kommer uit. ‘Dit doen we actief met onze veiligheidsbeweging ‘Jouw Veiligheid is Mijn Veiligheid’. Houding en gedrag betekent ook dat we doelen formuleren en realiseren. Binnenkort lanceren wij voor BAM Infra een nieuwe veiligheidstool: ‘Ons plan 2019’. Bij de totstandkoming van dit plan hebben diverse collega’s uit de verschillende business units van Infra meegewerkt. Als directie van BAM Infra staan wij volledig achter ‘Ons plan 2019’. Wij vragen van al onze medewerkers en ketenpartners de doelstellingen die in dit plan beschreven staan te realiseren. In maart en april van dit jaar introduceren we ‘Ons plan 2019’ op de Infra projecten. Dit doen we via de projectleiders en/of KAM veiligheidscoaches.’

Veiligheidstools
Ter ondersteuning van onze veiligheidsbeweging hebben we uit alle veiligheidstools, die bij BAM Infra Nederland werden gebruikt, een basis set geselecteerd. Kommer: ‘Deze basis set hebben we geactualiseerd en aangepast, zodat elk BAM-bedrijf nu werkt met dezelfde set veiligheidstools. Deze tools helpen om onveilige situaties tijdig te herkennen en om werkzaamheden op een veilige manier uit te kunnen voeren.