‘Veilig werken is belangrijk voor ons en voor ons thuisfront’

7 maart 2019 00:00

Nul ongevallen met fatale afloop. Deze mijlpaal hebben wij met elkaar bij BAM wereldwijd gerealiseerd in 2018. CEO Rob van Wingerden had dit in zijn ruim dertigjarige carrière bij BAM nog niet eerder meegemaakt. Wij vroegen hem naar zijn veiligheidsbeleving en hoe hij denkt dat we deze goede performance kunnen voortzetten.

Wat betekent veilig werken voor jou?
‘Aan het eind van elke werkdag veilig en gezond naar huis en de volgende werkdag weer veilig en met plezier aan het werk gaan met je collega’s.’

Wat is de belangrijkste les met betrekking tot veiligheid die jij hebt geleerd?
‘Een belangrijke les heb ik geleerd tijdens het duiken, één van mijn hobby’s. Het gaat erom dat je je continu bewust bent van de situatie en van je omgeving en dat je altijd het overzicht moet bewaren. Dat begint bij een goede voorbereiding. Denk goed na over wat je gaat doen, houd de aandacht bij hetgeen je doet en raak nooit in paniek.’

Hoe geef jij zelf invulling aan veilig werken, zowel op het werk als in privé situaties?
‘Bij alles wat ik doe streef ik ernaar om het langs de veiligheidstoets te leggen. Of het nu met een tenderprocedure bij BAM heeft te maken of thuis als ik de dakgoot schoonmaak. Dat heeft ook weer te maken met het continu bewust zijn van de situatie en van je omgeving.’

Voor het eerst in dertig jaar geen ongevallen met fatale afloop bij BAM. Hoe denk jij dat we dit kunnen doortrekken naar de toekomst?
‘Het is een heel belangrijke en mooie mijlpaal. We hebben binnen onze organisatie al heel veel inspanningen geleverd om nog veiliger te werken en risico’s zoveel als mogelijk te beperken. Er komt ook een factor geluk bij kijken. We zullen doorgaan met het leveren van inspanningen om onze werkomgeving nog veiliger te maken en om veiligheid integraal onderdeel van al ons handelen te laten zijn, zodat het belang van de factor geluk steeds kleiner wordt.’

Hoe kan BAM de digitalisering in de sector benutten om een veiligere en gezondere werkomgeving te creëren?
‘Digitalisering biedt de mogelijkheid om in een digitale omgeving zonder consequenties alles te simuleren. Niet alleen kunnen we de constructie toetsen op de eindsituatie, maar ook kunnen we de werkmethodes op veiligheid ontwerpen. Met digital construction kunnen we heel veel risico’s uitsluiten of beperken nog voordat er een minuut op de bouwplaats is gewerkt. Digitalisering draagt bij aan een hogere constructieve veiligheid. Dat maakt onze sector onherroepelijk veel veiliger.’

Hoe kan BAM de overheid en opdrachtgevers ondersteunen om de onderlinge samenwerking en het lerend vermogen van de sector te verbeteren?
‘Wij voeren actief gesprekken met overheden en opdrachtgevers om veiligheid integraal onderdeel te laten zijn van uitbestedingsprocedures. Daarnaast dringen we er bij de overheid op aan om het aanstellen van een hoofdconstructeur bij wet te verplichten.’

Hoe kan Your Safety is My Safety helpen bij het creëren van een nóg veiligere werkplek voor iedereen die werkt binnen de gebouwen, terreinen en projecten van BAM?
'Your Safety is My Safety is een erg krachtige boodschap om in de gehele organisatie eenzelfde gevoel en intensiteit van veiligheidsbewustzijn te creëren, zoals dat hoort bij One BAM. Your Safety is My Safety betekent met elkaar in gesprek zijn en blijven over veiligheid. En dat altijd en overal, op de projecten en bouwplaatsen en in de kantooromgeving.’

Wat verwacht jij van BAM-medewerkers ten aanzien van hun veiligheidsgedrag in 2019?
‘Spreek elkaar op een positieve en constructieve manier aan om samen ons werk nog veiliger te maken. Loop niet aan situaties voorbij maar ‘speak up’. Veiligheid is niet eng en ook niets om geheimzinnig over te doen. Het is belangrijk voor ons en voor ons thuisfront. Iedereen wil dat we na het werk weer gezond thuis komen.’

Wat kunnen BAM-medewerkers van jou verwachten?
‘Veiligheid is onze top prioriteit. Bij elke meeting en bij elke tenderbespreking die ik voer, breng ik veiligheid onder de aandacht en dat blijf ik doen. BAM bestaat dit jaar 150 jaar. Veilig werken is een belangrijke basis bij alles wat wij doen. We zijn het aan onszelf en aan onze omgeving verplicht om veilig te werken en zo samen veilig op weg te gaan naar de volgende 150 jaar.’