Uniformering beleid persoonlijke beschermingsmiddelen

17 maart 2016 00:00

Na het ontwikkelen van één BMS voor BAM Infra is een logische volgende stap het uniformeren van ons beleid ten aanzien van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM).
 

Als BAM Infra Nederland vinden we een uniforme uitstraling van het personeel en duidelijkheid omtrent de draagplicht van persoonlijke beschermingsmiddelen heel belangrijk. Om duidelijkheid te verschaffen over welke PBM op een project moet worden toegepast, werken we aan een overzichtelijke PBM-matrix. Per project kan men op basis van deze matrix eenvoudig bepalen welke PBM van toepassing zijn. Doelstelling is om met ingang van 1 april het PBM beleid bedrijfsbreed in te voeren. Aanvullende informatie over het beleid en de PBM-matrix volgen zo spoedig mogelijk.

Voor informatie kun je contact opnemen met Erik de Paauw.