TEAM0031: Zij aan Zij voor Zuidas

2 juni 2016 00:00

TEAM0031 is een samenwerkingsverband tussen BAM, VolkerWessels en TBI en is één van de gegadigden voor de realisatie van het project Zuidasdok.

Zuidasdok is een project van Rijkswaterstaat, ProRail en gemeente Amsterdam om de bereikbaarheid van de Amsterdamse Zuidas en het noordelijke deel van de Randstad te verbeteren, zowel met het openbaar vervoer als over de weg. Het project wil bovendien een stevige impuls geven aan de doorgroei van de Zuidas
tot een internationale toplocatie met een gemengd stedelijk milieu. Dit wordt onder andere bereikt door het station Amsterdam Zuid uit te breiden, inclusief inpassing van het stedelijk en regionaal openbaar vervoer. Daarnaast wordt de A10 Zuid tussen de knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel verbreed naar 2 x 6 rijstroken, waarbij doorgaand verkeer en bestemmingsverkeer worden gescheiden. Ook de knooppunten zelf worden aangepast.

Het uitbreiden van het station en het verbreden van de snelweg wordt mogelijk door de A10 Zuid ter hoogte van het centrum van Zuidas in twee tunnels aan te leggen.

Met realisatie van Zuidasdok wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan de projectdoelstellingen zoals benoemd in de Structuurvisie Zuidasdok. Dit zijn:
1. Een internationale toplocatie als onderdeel van de regio en de stad Amsterdam;
2. Een optimaal functionerend hoogwaardig verkeer- en vervoersnetwerk;
3. Een hoogwaardig openbaar vervoersknooppunt met internationale allure;
4. Een duurzame inpassing van de infrastructuur teneinde barrièrewerking te verminderen en de kwaliteit van de leefomgeving te verbeteren