Specialistische kennis ingezet voor realisatie onderstations HTM

26 mei 2016 10:26

In verband met de aanschaf van nieuwe trams door HTM zijn aanpassingen aan het spoornet in Den Haag noodzakelijk. Nieuwe onderstations worden gebouwd en bestaande onderstations worden aangepast voor een adequate energievoorziening van de nieuwe trams. Op de kruising van de Korte Voorhout en de Koningskade in Den Haag bouwt BAM Infra het nieuwe onderstation ‘Bosbrug’ voor HTM.

Een onderstation brengt stroom van het hoogspanningsnet (10.000 kV) via een transformator naar de trambovenleiding (600 tot 750 V). Onderstation Bosbrug wordt, ongebruikelijk, ondergronds gebouwd vanwege de markante ligging direct tegenover het Malieveld. Het project wordt gerealiseerd op een zeer beperkte werkruimte, te midden van het drukke verkeer in onze residentiestad.

Team Energievoorziening
Speciaal voor dit soort projecten heeft BAM Infra enkele jaren geleden het team Energievoorziening opgericht, waarin de kennis en kunde van BAM Infra Rail en BAM Infra Energie & Water worden gebundeld. Roy van Oudenaaren (Energie & Water) en Toon Maas (Rail) waren hiervoor de initiatiefnemers. Het team bestaat uit specialistische medewerkers van beide BAM Infra onderdelen, die elkaar vanuit hun vakgebieden uitstekend aanvullen: Jeroen van den Heiligenberg, Danny van Dam, Paul van Leuken, Dennis van Hal, Jarno Moes en Jeroen Borst.

Aan de installaties in het onderstation worden hoge kwaliteits- en veiligheidseisen gesteld. Een delegatie van het team Energievoorziening en opdrachtgever HTM reisde enkele maanden geleden af naar diverse locaties in Europa, om de installaties te onderwerpen aan grondige inspecties en tests. Deze FAT tests (Factory Acceptance Tests) vonden plaats bij leveranciers Siemens in Duitsland en Oostenrijk, en bij Wesemann in Italië. De installaties, die voor ieder onderstation afzonderlijk speciaal ontworpen en gefabriceerd worden, zijn na goedkeuring vervoerd naar Den Haag.

Bedrijfszeker
Van grote meerwaarde is de ESA (Energievoorziening Station Automatisering). Dit systeem zorgt voor de communicatie tussen de diverse installaties en meldingen naar het bedrijfsvoeringscentrum, alsmede onderlinge afstemming van de beveiligingen die nodig zijn voor het tractievoedingssyteem. De ESA zorgt voor een stuk gebruiksvriendelijkheid en bedrijfszekerheid in de aansturing van het onderstation. HTM is zo tevreden met deze installatie, dat dit systeem standaard aangebracht wordt in de onderstations die nog worden gebouwd of vernieuwd. Het onderstation Bosbrug wordt eind mei opgeleverd. Op de locaties Zichtenburg (De Werf), Seinpost en Soestdijksekade (Escamplaan en Loosduinsekade) worden de komende tijd door onze collega’s nieuwe onderstations gebouwd en/of bestaande onderstations aangepast. Ook is het team Energievoorziening actief bij het project Uithoflijn.

Meer informatie over het team Energievoorziening: jeroen.borst@bam.nl