Samenvoeging afdelingen binnen BAM Infra Nederland

4 oktober 2018 14:06

Na het positief advies van de OR heeft de directie van BAM Infra NL besloten om de afdelingen Maintenance Engineering (ME) en Inspectie & Beheer (I&B) per 1 oktober samen te voegen en onder te brengen bij BAM Infra Asset Management (IAM).  

Marinus Schimmel, directeur BAM Infra Nederland: ‘De komende jaren verwachten we een substantiële groei in de markt voor Asset Management, en als BAM Infra NL ambiëren wij daarin een marktleiderspositie. Daarvoor is het noodzakelijk om alle kennis rondom Asset Management centraal te organiseren.’

ME en I&B zijn essentiële onderdelen van het primaire proces van asset management. Marinus: ‘Samenvoeging is een belangrijke stap in het succesvol verder ontwikkelen van systemen en werkwijzen, maar ook voor (digitale) innovatie.’  

Aansturing
De aansturing van de samengevoegde onderdelen Maintenance Engineering (ME) en Inspectie & Beheer (I&B) ziet er als volgt uit:

  • Rudolf Zwijnenberg richt zich met name op structurele verbetertrajecten
  • Ton Buijink richt zich met name op de reguliere bedrijfsvoering en rapportage

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vragen?
Neem dan contact op met rudolf.zwijnenberg@bam.com of ton.buijnk@bam.com