Samen werken aan… een gezonde leefomgeving

20 september 2018 00:00

Over minder dan een week is het zover: de BAM Stakeholdersdag op 26 september. Samen met  onze relaties gaan we aan de slag om nieuwe invalshoeken te ontwikkelen voor een duurzame toekomst.  De BAM Stakeholdersdag is een gezamenlijk initiatief van BAM Infra NL, Bouw & Vastgoed NL en BAM Groep. In een reeks interviews heb je afgelopen weken al kunnen lezen over de thema’s die  tijdens deze dag aan bod komen. Thema van deze week: 'Healthy Urban Living'

Een gezonde omgeving verbetert het welzijn van mensen. En als mensen zich goed voelen, presteren ze beter en zijn ze minder vaak ziek. Gebouwen en woonwijken krijgen hierdoor meer waarde. Gezondheid is om die reden steeds vaker een aandachtspunt in nieuwbouw- en verbouwprojecten, naast duurzaamheid.

Een voorbeeld
‘Een busmaatschappij wilde haar kantoren en busremises verduurzamen’, vertelt Stef Weekers, adjunct-directeur van CONSULT. Dit is een onderdeel van AM RED, de commercieel-vastgoedontwikkelaar van BAM. ‘Maar duurzaamheid zit ook in materieel en mensen. In ons voorstel nemen we daarom ook maatregelen om de CO2-uitstoot van bussen te verminderen. En we denken mee over het gezond houden van medewerkers die daardoor langer kunnen blijven werken. Zo’n brede aanpak levert veel meer op.’

Gezonde gebouwen …
‘Duurzaamheidseisen zijn een gevolg van het internationale Klimaatakkoord’, vervolgt Stef. ‘Zo moeten alle grotere gebouwen vanaf 2023 voldoen aan een bepaalde energienorm, het zogenoemde Energielabel-C. Maar in een gezond gebouw kloppen ook de luchtkwaliteit, de temperatuur, de lichtintensiteit en de akoestiek. Deze verbeteren het welzijn van mensen en daardoor hun prestaties.’ Francesco Franchimon, momenteel aanjager van het thema Gezondheid en Welzijn bij BAM Bouw en Vastgoed Nederland, voegt hieraan toe: ‘De inrichting en logistiek van een gebouw hebben invloed op de lichaamsbeweging, het cateringaanbod beïnvloedt het eetgedrag en voldoende ontspanningsmogelijkheden hebben effect op onze mentale gezondheid. Door gezondheid als uitgangspunt te nemen, ontwerpen we betere gebouwen. En zo verbeteren wij met onze diensten het welzijn van mensen.’

… en gezonde wijken
‘Ook als we plannen maken voor een nieuwe of bestaande woonwijk bekijken we het hele plaatje’, zegt Stef. ‘Kunnen we het gebied gezonder maken met alternatief vervoer of met het ondergronds brengen van een hoogspanningskabel? Onze collega’s van BAM Infra Nederland maken een kostenberekening die bij een eerste verkenning goed van pas komt. Het interne netwerk is erg belangrijk om met een compleet voorstel te komen. Ook externe partijen hebben we nodig.’ Francesco: ‘BAM is in staat verbindingen te leggen. We krijgen steeds meer bijzondere partners. Dat is verfrissend! Denk maar aan zorgverzekeraars en de GGD. Zij kennen de situatie en hebben ook baat bij een leefbare en gezonde omgeving. De grondprijs stijgt misschien, maar de zorg- en verzekeringskosten nemen af.’

Eerste gezondheidscertificaat
‘Gebiedsontwikkeling is complex in deze tijd: er zijn vele belanghebbenden en vele aandachtspunten’, gaat Francesco verder. ‘Een succesvol plan levert iedereen voordeel op. BAM is in staat hiervoor het initiatief te nemen.’ Dat doet BAM ook in het Blue Building Institute, waarvan AM een van de ‘founding partners’ is. Deze instelling vertaalt de internationale WELL-standaard naar Nederlandse normen voor welzijn en gezondheid. Francesco is hiervan kennisdirecteur. BAM heeft inmiddels het gebouw voltooid dat het eerste Nederlandse WELL-certificaat krijgt toegekend: het WTC in Utrecht. Gezondheid staat inmiddels bij alle grote projecten op de agenda. Stef: ‘Ik vind het persoonlijk erg leuk om met complexe ontwikkelingen bezig te zijn: belangen in kaart brengen en koppelingen maken tussen kansen en de sterke kanten van een gebied. Je moet op zoek naar een gezamenlijke visie en een gemeenschappelijk doel. Alleen dan heeft het plan kans van slagen.’

Gelukkige ‘gevangenis’
Een prachtig voorbeeld is het project Bijlmerbajes in Amsterdam. AM, de gebieds- en vastgoedontwikkelaar van BAM, ontwikkelt met partners een nieuwe woonwijk: het Bajes Kwartier. In het winnende plan heeft AM veel aandacht besteed aan duurzaamheid en gezondheid, met de ambitie om mensen twee jaar langer te laten leven. De rode draad is: ‘groen, gezond, geïnspireerd en gelukkig’. Zo is de wijk autoluw met ondergrondse parkeerplaatsen en zijn er veel tuinen, hoven en waterpartijen. Kunst krijgt de ruimte en alle gebouwen worden volledig energieneutraal. Dit dankzij zonnepanelen, windturbines, afvalverwerking en warmtepompen. En maar liefst 98 procent van de oude gevangenis wordt hergebruikt: de oude celdeuren als brug, de tralies als balkonhekjes. Een bijzondere locatie die op 1 maart is overgedragen aan AM en haar partners.

Stef Weekers (links) en Francesco Franchimon

Snoepwinkel
‘We hebben zoveel kennis in huis, BAM is net een snoepwinkel!’, lacht Stef. ‘We móeten samenwerken om onze klanten te kunnen helpen met ingewikkelde vragen.’ Francesco beaamt dat. ‘We weten die interne deskundigheid nu veel beter met elkaar te verbinden. De Stakeholdersdag, die we gezamenlijk organiseren, versterkt die interne samenwerking. En, nog een kracht: BAM adviseert, ontwikkelt, ontwerpt, bouwt, beheert en onderhoudt. Het hele traject dus. Wat wij beloven maken wij waar, door in alle fases onze verantwoordelijkheid te nemen. Dat is van grote waarde voor onze klanten. Op de Stakeholdersdag willen we ook die waarde uitdragen.’

Leerzame spiegels
Francesco: ‘We hebben bewust ook minder voor de hand liggende mensen uitgenodigd: veranderkundigen, zorgverzekeraars, GGD-vertegenwoordigers en gezondheidsmedewerkers van gemeentes. We willen met al onze relaties het begrip ‘gezondheid’ spiegelen: wat bedoelt iedereen hiermee precies? En: hoe gaan we samen verder aan gezondheid werken? Kinderen houden ons de ultieme spiegel voor. Als je niet aan hen kunt uitleggen waarom we bijvoorbeeld nog steeds fossiele brandstoffen gebruiken, dan zegt dat genoeg. Ik ben heel benieuwd wat hun spiegel die dag oplevert.’

 

Minder verlichting of zonnepanelen op het dak?

Francesco: ‘Minder licht is schadelijk voor de gezondheid, dus ik kies voor zonnepanelen.’

Stef: ‘Ik kies voor vaker het licht uit.’

 

Minder reizen of met het OV reizen?

Stef: ‘Minder reizen, want het OV vind ik meestal geen goed alternatief voor de auto.’

Francesco: ‘Minder reizen, dat is beter voor een gezonde levensbalans.’