Samen werken aan … duurzaam digitaal bouwen

3 oktober 2018 00:00

In de vlog over de BAM Stakeholdersdag heb je al kunnen zien hoe wij op woensdag 26 september jl. met onze relaties in gesprek gingen over een duurzame toekomst. Op de dag stonden 6 duurzame thema’s centraal. In de afgelopen weken hebben we al een aantal thema’s uitgelicht. Ook deze week lees je weer een duo-interview met twee bevlogen collega’s: Jeroen Harink, manager BIM Center en Jothijs van Gaalen, hoofd Digital construction.
 

Thema van deze Week: ‘Digital Construction’
Hoe kunnen wij door digitalisering de (duurzame) dienstverlening aan onze klanten verbeteren?

Door het bouwproces te digitaliseren, begrijpen we elkaar beter. We kunnen bijvoorbeeld laten zien hoe het eindresultaat eruit komt te zien. Ontwerp- en uitvoeringteams werken daardoor beter samen en klanten kunnen al in de ontwerpfase belangrijke beslissingen nemen. Ook over duurzaamheid. We bereiken dan een veel hoger niveau, met minder kosten.

We make it before we make it
Digitalisering vindt BAM heel belangrijk. Daarom zoeken de kartrekkers van alle BAM-bedrijven elkaar elke twee maanden op. Hun doel: in 2020 een project volledig digitaal bouwen. De deelnemers stellen vast welke digitale ontwikkelingen ze samen oppakken. ‘We helpen elkaar’, vertelt Jeroen Harink, manager BIM Center van BAM Advies & Engineering. ‘BAM Infra Nederland was bijvoorbeeld voorloper met systems engineering, BAM Bouw en Vastgoed Nederland met asset management, dat wisselen we uit. We vinden soms dat vernieuwing niet snel genoeg gaat, maar we hebben al grote stappen gezet. Station Driebergen-Zeist bijvoorbeeld is nu in uitvoering en is eerst helemaal digitaal gebouwd. We make it, before we make it!’

Krachtige combinatie
‘Bij nieuwe ontwikkelingen is er altijd gezonde spanning, want ze moeten in de praktijk toepasbaar zijn’, gaat Jeroen verder. ‘Die combinatie van ontwerp en uitvoering vind ik de grote kracht van BAM. Het maakt mijn werk heel interessant dat we directe terugkoppeling krijgen. Zo kunnen we als engineers steeds beter ons werk doen. Maar ik vind het ook belangrijk dat er ruimte blijft voor ontwikkelingen die niet direct bruikbaar zijn, maar in de toekomst heel belangrijk zijn.’

Digitale koploper
‘BAM is in de Europese bouwsector een van de koplopers met digitalisering’, zegt Jothijs van Gaalen. Hij is hoofd afdeling Digital construction van BAM Infra Nederland. ‘Digitalisering raakt alles: het proces, de communicatie en het vakmanschap. We willen de juiste informatie, met de juiste kwaliteit, op het juiste moment, bij de juiste persoon afleveren. Dit geldt voor elke bouwfase. Zo kan iedereen goed zijn of haar werk doen. Ik heb geleerd dat je de ander heel goed moet begrijpen om precies de juiste informatie aan te leveren.’

Meer inzicht, beter resultaat
‘Met 3D- of 4D-modellen en ‘virtual reality’ begrijpen onze klanten veel meer’, vervolgt Jothijs. ‘BAM kan verschillende uitwerkingen laten zien. Klanten kunnen daardoor veel betere keuzes maken over duurzaamheid, kwaliteit, veiligheid, inpasbaarheid in de omgeving en noem maar op. Dit levert betere gebouwen en infrastructuur op, met minder verspilling en minder CO2-uitstoot. Het proces is onder controle en daardoor maken we minder of geen fouten. Dit levert weer andere voordelen op: minder faalkosten, kortere uitvoeringstijd, minder hinder voor de omgeving. Dankzij digitalisering verbeteren wij de dienstverlening aan onze klanten.’

In gesprek met de markt
‘We spreken regelmatig met opdrachtgevers als Rijkswaterstaat, ProRail, Schiphol en gemeentes. Bijvoorbeeld over de informatie die ze nodig hebben bij oplevering: de zogenoemde ‘as built’-dossiers’, vervolgt Jeroen. ‘BAM neemt vaak het initiatief. Ook bij het invoeren en verfijnen van de BIM-norm voor rijksgebouwen en de WELL-standaard voor duurzame en gezonde gebouwen. Om tegelijkertijd alle leveranciers in het proces mee te nemen, standaardiseert en digitaliseert BAM het hele inkoopproces.’

Digitaal paspoort
‘Digitalisering raakt iedereen: opdrachtgevers, eindgebruikers, leveranciers en bouwers’, vult Jothijs aan. ‘Welke informatie heeft iedereen nodig? Door de informatiestromen goed te regelen, werken we beter en duurzamer. Denk aan een digitaal materiaalpaspoort: hierin vermelden we de gebruikte materialen met de mogelijkheden voor hergebruik. Duurzaamheid en circulariteit zijn grote thema’s. Op de Stakeholdersdag wil ik met onze relaties bespreken wat we in de praktijk kunnen doen. Op onze projecten dus. Ook zie ik kansen voor een gezamenlijke visie over de digitale stad van de toekomst. BAM is in staat het voortouw te nemen.’

Dynamisch!
BAM ontwikkelt intussen steeds meer complete producten als ziekenhuizen en tunnels waarin we de beste willen zijn. Jeroen: ‘We verschuiven van projectmanagement naar productmanagement met andere verantwoordelijkheden. De grote uitdaging is om hiervoor voldoende goede mensen te vinden. Zo blijven we bezig. Dat is wat ik heb geleerd: een organisatie is altijd in beweging.’

Buiten de kaders
‘Ik vind het logisch dat we de Stakeholdersdag met meerdere BAM-bedrijven organiseren’, zegt Jeroen tot slot. ‘Duurzaamheid raakt alle bedrijven, alle fasen. Leuk ook dat we de kinderen erbij betrekken. Die denken nog buiten de kaders en geven geen gewenste antwoorden. Kinderen gaan heel anders en veel sneller om met de grote hoeveelheid informatie die op hen af komt. Die vaardigheid moeten we niet als een gevaar zien. We kunnen er juist veel van leren, want bedrijven hebben in het digitale werken nog een grote slag te maken.’

 


Jeroen Harink (links) en Jothijs van Gaalen