Samen werken aan … bereikbare en leefbare steden

11 september 2018 16:15

Samen met onze relaties bedenken we tijdens de komende Stakeholdersdag op 26 september a.s. nieuwe invalshoeken voor een duurzame toekomst. De Stakeholdersdag wordt gezamenlijk georganiseerd door BAM Infra NL, BAM Bouw en Vastgoed NL en de Groep. In een reeks interviews lees je de komende weken meer over de zes thema’s die op deze dag aan bod komen.

Steden aantrekkelijk houden is een pittige opdracht. Steeds meer mensen willen in steden wonen, werken, studeren en recreëren. Hoe houden we de omgeving leefbaar? Bouwen alleen is niet genoeg. Een parkeergarage lost niet het hele parkeerprobleem op. Een totaalplan is nodig en gemeentes kunnen dat niet alleen. Onder de vlag van ‘Smart city, smart mobility’ denkt BAM mee om met slimme oplossingen te komen. Dit zijn steeds vaker digitale innovaties.

Complete plannen
Plannenmakers van alle BAM-bedrijven ontmoeten elkaar in het Smart City-overleg. Het doel: een complete oplossing uitwerken voor een veilige, gezonde en duurzame stad. ‘Gemeentes hebben hieraan echt behoefte’, weet Sander Buningh, adviseur Verkeer & Mobiliteit bij BAM Infra Nederland. ‘Ze raadplegen ons en andere marktpartijen. Zetten ze wel de juiste projecten in de markt? Daarover denken wij mee. Ook nemen wij zelf initiatief. AM, de gebieds- en vastgoedontwikkelaar van BAM, en BAM Infra Nederland gaven bijvoorbeeld samen een presentatie aan beleidsbepalers van Amsterdam. Veertien deskundigen zaten aan de andere kant van de tafel: van ruimtelijke ordening, parkeren, openbaar vervoer, noem maar op. Daaruit blijkt hoe ingewikkeld gebiedsontwikkeling is.’

Vroeg om de tafel!
Als inwoner van Amsterdam weet Maarten Markus dat uit eigen ervaring. Hij is projectmanager duurzaamheid bij AM. Maarten rijdt een elektrische zakenauto, maar neemt in de stad bewust de fiets. ‘Woonwijken veranderen. Drukke stadsstraten krijgen een andere functie en daarvoor is meer ruimte nodig, met minder plek voor auto’s. BAM kan helpen, maar soms zijn beslissingen al genomen die duurzaamheid in de weg staan. Daarom is het belangrijk dat we vroeg om de tafel zitten.’

‘Bij AM heb ik geleerd dat je wetenschappelijke kennis, goed beleid en de praktijk nodig hebt om met goede plannen te komen. Die aansluiting met de praktijk zoeken we bijvoorbeeld met bewonersenquêtes. Zo toetsen we duurzame oplossingen bij de eindgebruiker en zo krijgen we ideeën voor lopende en toekomstige projecten.’

De kracht van BAM
‘Gemeentes vinden BAM een professionele gesprekspartner’, vervolgt Sander. ‘Dankzij onze projecten hebben we verstand van ontwerp, bouw, financiering, onderhoud en beheer. Dankzij onze ontwikkelaars weten we veel van gebiedsontwikkeling. Met onze verschillende activiteiten hebben we een groot en sterk netwerk. Dat maakt ons geloofwaardig. Maar we hebben niet alle wijsheid in pacht. Gedrag van mensen is lastig te voorspellen. En beheer en financiering van voorzieningen zijn niet eenvoudig te regelen. Want wie gaat die deelfietsen of extra laadpalen eigenlijk betalen? Dat zijn belemmeringen voor duurzame beslissingen. Gemeentes en BAM hebben elkaar in die discussie nodig.’

Steeds meer initiatief
BAM ziet met de totale benadering veel kansen. Maarten geeft een voorbeeld. ‘Voor de gemeente Zaanstad hebben we een plan uitgewerkt voor een nieuwe woonwijk. De voorgeschreven parkeernorm vonden wij aan de hoge kant. Wij hebben voorgesteld om elektrische deelauto’s in te zetten, dan kan het aantal parkeerplekken per woning omlaag.’ Sander heeft een vergelijkbaar voorbeeld. ‘In Rotterdam hebben we samen met Gobike opdracht gekregen voor elektrische deelfietsen. Deze helpen verkeersknelpunten op te lossen. We gaan een stap verder door het digitale systeem van de fietsen te koppelen aan de verkeerslichten. Dat betekent groen als je aan komt fietsen! De gemeente heeft interesse en als partners werken we ons voorstel verder uit.’

Op eigen initiatief ontwikkelt BAM ook een snelfietsroute tussen Hoofddorp, Schiphol en Amsterdam. Dit voor een betere bereikbaarheid in de Haarlemmermeer. ‘Alles regelen we zelf: infrastructuur, fietsdeelsysteem, app voor de gebruikers en gedragsanalyses. Dit laatste is nieuwe materie voor BAM, waarvoor we de universiteiten nodig hebben. De kosten van de snelfietsroute bespreken we met alle drie de gemeentes. Ons netwerk groeit intussen met nieuwe partners. Zoals Gazelle met wie we de nieuwe Speedbike hebben gepresenteerd. Deze supersnelle fiets is een van de mogelijkheden voor de snelfietsroute.’

Open in gesprek
‘Met onze oplossingen dragen we bij aan een bereikbare en leefbare stad’, vervolgt Maarten. ‘Maar dan moeten we de problemen van gemeentes en inwoners goed kennen. De gesprekken op de Stakeholdersdag vergroten ons inzicht.’ Sander: ‘De discussies mogen wat mij betreft ook gaan over de rolverdeling. Traditioneel aanbesteden geeft minder ruimte voor slimme voorstellen, maar hoe moeten we dan wel samenwerken?’

Beiden vinden het belangrijk dat BAM-bedrijven samen de dag organiseren. Maarten: ‘De stedelijke vraagstukken zijn zo complex! Alleen samen laat je op zo’n dag zien dat je een compleet antwoord kunt geven.’ Sander tot slot: ‘En het mooie van de aanwezigheid van kinderen is dat er een prettige, niet-commerciële sfeer ontstaat om open met elkaar in gesprek te gaan.’

Sander Buningh (links) en Maarten Markus