Samen staan we op straat!

27 september 2018 00:00

Een drukte van belang in gebouw B aan ‘BAM-street’ oftewel de Runnenburg in Bunnik. Op dinsdag 28 en donderdag 30 augustus deden zeventig enthousiaste bewoners uit de woonwijk Engboogerd (de woonwijk achter ons hoofdkantoor) mee aan een Placegame. Een mooie mix van jonge en oudere bewoners maakte ontwerpen voor de herinrichting van hun eigen wijk om deze toekomstbestendiger en gezonder in te richten. Sanne van Vliet (commercieel manager), Frank Koops van ’t Jagt en Bas Goverde (beide tendermanager) van BAM Infra Regionaal verwelkomden deze bewoners op ons hoofdkantoor en ondersteunden hen met technische adviezen en out-of-the-box denken.

Wat is een Placegame?
Placemaking is een Amerikaanse methode om openbare ruimte te (re-)vitaliseren. Het is gericht op het versterken van gemeenschappen, door verschillende belangen in beeld te brengen en deze vervolgens met de belanghebbenden dichter bij elkaar te brengen. De Placegame is een waardevol instrument binnen deze methode als eerste impuls voor de betrokkenheid en actiebereidheid van de omgeving. Tijdens een Placegame inventariseren belanghebbenden een plek on-site systematisch en gaan ze met elkaar in gesprek over de inrichting, het gebruik, het beheer en het programma van de locatie.

Win-win
De bestrating en inrichting van de wijk Engboogerd dateert grotendeels uit de aanlegperiode, zo’n 50 jaar geleden, en is aan vervanging toe. De gemeente Bunnik werkt al jaren aan de vervanging van de water- en gasleiding in de wijk, en daar komt nu ook de vernieuwing van de riolering bij. Het huidige riool is ontworpen voor een beperkte capaciteit. Dit betekent dat de straat snel blank staat bij de huidige, extreme buien en in het ergste geval stroomt het water de huizen binnen.

Vanuit de nieuwe omgevingswet, duurzaamheid en klimaatadaptatie stelt men nieuwe eisen aan de inrichting van de openbare ruimte. Bas Goverde: ‘Als we de herinrichting van de openbare ruimte en de rioolvervanging tegelijkertijd uitvoeren, is dit voordeliger. Een win-win situatie dus!’

Leefbaarheid, groen en veiligheid
Bij de vervanging van het riool willen de gemeente en een aantal stakeholders de kans benutten de wijk meer toekomstbestendig te maken. Leefbaarheid, groen en veiligheid staan hierbij hoog op het verlanglijstje. Frank Koops van ’t Jagt: ‘Genoeg redenen om de bewoners uit te nodigen voor de Placegame om kritisch mee te denken. Hoe prettig is het om als bewoner invloed te hebben op het ontwerp van je eigen wijk of zelfs je eigen straat?’

De straat op
Na uitleg over de inrichting van de straten gingen de bewoners naar buiten om hun eigen straat te inventariseren. Daarna bedachten ze – weer terug op ons hoofdkantoor - hoe ze de straat opnieuw zouden willen inrichten. Aan het einde van de avond deelden de bewoners per straat hun ideeën met de andere bewoners.

Sanne van Vliet: ‘Dit leidde tot slimme ideeën voor verbetering van wandelroutes, verkeersregulatie, stoepen, speel- en ontmoetingsplekken, vergroening, opvang en berging van hemelwater et cetera. Natuurlijk waren er ook stevige discussies over het wel of niet opofferen van parkeerplekken voor groen, over betere verkeersstromen of over hogere stoepranden tegen het parkeren op de stoep. Tot verbazing van de bewoners bleek er meer eensgezindheid te zijn dan gedacht.’

En nu verder
Wij zijn bezig de opgehaalde ideeën uit te werken op technische en financiële haalbaarheid, waarna we ze terugkoppelen naar de gemeenteraad en bewoners. Uiteindelijk keurt de gemeenteraad de plannen goed en kunnen we starten met de uitvoering.