Renovatie A27: Stick to the plan!

17 september 2015 10:56

Tijdens aanbestedingen bedenken we vaak slimme oplossingen zoals planningen en faseringen. In de uitvoering is het vervolgens soms lastig om ons hieraan te houden. Juist dat is echter vanuit het oogpunt van Cost Leadership erg belangrijk. Het team dat de A27 in Flevoland renoveert, houdt zich tot nu toe goed aan de planning. Het werk ligt dan ook ondanks de grote tijdsdruk op schema.

In het wegdek van de A27 tussen de Stichtse Brug en Knooppunt Almere waren scheuren ontstaan doordat de fundering van de weg de beweging van de ondergrond niet goed kon opvangen. BAM Infra brengt in combinatie met aannemersbedrijf F.L. Liebregts een nieuwe, flexibele fundering aan met daaroverheen een wegdek van ZOAB. Het gaat om een traject van circa tien kilometer, waarbij de beide rijrichtingen worden aangepakt. Rijkswaterstaat zette het werk in de markt als een Design- en Construct-contract en beoordeelde de aanbiedende partijen op basis van EMVI. De belangrijkste criteria waren project- en verkeersmanagement, planning en techniek. De combinatie BAM-Liebregts scoorde goed op al deze punten.

Over de helft
Bij de start van de uitvoering op 28 april werd het verkeer over één weghelft geleid, waardoor het team op de andere helft aan de slag kon. Integraal projectleider Johan van de Mars vertelt over de mijlpalen die het team zichzelf gesteld heeft. ‘In onze aanbieding staat dat we op 17 augustus op de helft zouden zitten. Precies op die dag hebben we om zes uur ’s ochtends het verkeer overgezet naar de andere weghelft.’

Om de mijlpaal te behalen, moest het team als gevolg van slecht weer een aantal keer een extra ploeg of materieel inzetten. Dit bracht meerkosten met zich mee. ‘Maar het niet behalen van de mijlpaal was veel duurder geworden’, benadrukt Johan. ‘Hierdoor zouden we het werk niet voor het einde van het jaar klaar hebben. In december en januari moet je niet willen asfalteren. Bovendien hebben we afspraken met onze asfaltcentrales gemaakt: als we dit jaar al het asfalt kopen en aanbrengen, betalen we minder dan wanneer we het asfalt volgend jaar kopen.’

Rustig blijven
Inmiddels is de tweede helft van het project in uitvoering. Het werk moest door de regen al een keer gedurende enkele dagen worden stilgelegd. Maar het team laat zich niet nerveus maken. ‘Tijdens projecten als dit komen continu zaken voorbij die tot vertraging kunnen leiden’, geeft Johan aan. ‘Van een vrachtwagen die in de file staat tot het niet tijdig verkrijgen van een vergunning. Een wijziging in de planning beïnvloedt diverse aspecten, waaronder de logistiek. Maar als je goed over de planning hebt nagedacht en tijdig kunt bijsturen, mag dit geen probleem zijn.’

Focus op de planning
De volgende mijlpaal is 30 november: dan moet het grootste deel van het werk klaar zijn, zodat we volgend jaar alleen restpunten hoeven af te werken. De teamleden zijn inmiddels goed op elkaar ingespeeld en ook de samenwerking met Liebregts verloopt vlot. Johan: ‘We hebben het als heel nuttig ervaren dat een groot deel van het aanbestedingsteam is overgegaan naar de realisatiefase. Hierdoor kent iedereen de datums en de achterliggende plannen. Het is belangrijk dat wij aan onze plannen blijven vasthouden. Telkens wanneer er iets onverwachts gebeurt, houden wij het hele team voor dat deze en de daaruit voortvloeiende mijlpalen leidend zijn. We houden wekelijkse planningssessies met onze uitvoerders en werkvoorbereiders. Als we vertraging oplopen, kijken we in een Lean- planningssessie hoe we dit kunnen inhalen. We communiceren onze mijlpalen ook continu richting de opdrachtgever, zodat ook hij het belang ervan inziet. Rijkswaterstaat is onder de indruk van de voortgang en kwaliteit van ons werk. Men vindt dat wij het professioneel aanpakken.’