Renovatie A27 neemt vliegende start

3 maart 2015 10:50

Dit voorjaar start de renovatie van de A27 in Flevoland. Al op de dag van de definitieve gunning dienden we onze eerste plannen in. Rijkswaterstaat waardeert onze voortvarende aanpak.

Flevoland is poldergebied. De kleilagen en oude zeegeulen onder de A27 met de verouderde wegfundering hebben tot scheuren en gaten in het wegdek geleid. De weg krijgt over een afstand van tien kilometer een nieuwe, flexibele fundering die de bewegingen in de ondergrond beter kan opvangen.

Robuuste wegfasering
BAM Infra Multidisciplinaire Contracten trok de tender. Binnen het tenderteam werkten zes BAM-disciplines en de vaste co-maker Liebregts integraal samen. Dat leidde tot onderscheidende oplossingen, zegt tendermanager Pieter Kersten. ‘De belangrijkste EMVI-criteria (EMVI = Economisch Meest Voordelige Inschrijving) waren een vlotte verkeersdoorstroming, goed projectmanagement en een robuuste, duurzame technische oplossing. Wij hebben de werkzaamheden van de verschillende disciplines zodanig in elkaar geschoven dat ze in één grote fase kunnen worden uitgevoerd. Hierdoor hoeft niet elke discipline apart haar eigen verkeersmaatregelen aan te vragen. Het was goedkoper geweest om het werk op te knippen in kleinere fases, maar dat doen we bewust niet. We gaan al het verkeer fysiek scheiden van de bouw, waardoor we tijd en ruimte hebben om de werkzaamheden veilig en in één keer goed uit te voeren.’

Gezamenlijk belang
De integrale aanpak functioneert als een soort lijm tussen de disciplines. Naar elkaar wijzen kan niet meer. ‘Het hele project is een gezamenlijk belang’, zegt Pieter. ‘We staan als één club aan de lat bij overschrijdingen en risico’s. Als bijvoorbeeld het weer tegenzit, hebben we daar allemaal last van. Een voordeel van integraal werken is dat we capaciteiten beter kunnen inplannen. Zaken die we vroeger dubbel deden, doen we nu nog maar één keer. De planning wordt compacter en de organisatie slanker. We zijn ook minder bezig om zaken contractueel met elkaar af te spreken. Niet alleen wijzelf maar ook de klant profiteert daarvan. Hij krijgt een beter product en heeft nog maar één aanspreekpunt: BAM.’

Gedrevenheid
Het enthousiasme en de gedrevenheid van het tenderteam leverden complimenten van Rijkswaterstaat op. ‘Gemotiveerde, jonge mensen met frisse ideeën’, zo klonk het. De leden van het tenderteam stromen rechtstreeks door naar het uitvoeringsteam. Kersten: ‘Op de dag van de definitieve gunning hebben wij meteen de eerste plannen ingediend. Dat vergde een strakke planning en organisatie, maar de klant waardeerde het. Dit project neemt een vliegende start: op 28 april gaan wij de weg op. Medio 2016 moet alles zijn afgerond. We zijn heel blij met deze opdracht, die ook een flinke asfaltproductie inhoudt.’
 

Foto: Het tenderteam buigt zich over de bouwfasering.
Staand v.l.n.r.: Jan Fonken, Abdullah Hamid, Pieter Kersten.
Zittend v.l.n.r.: Alex Havik, Bjorn van de Pol, Johan van de Mars en Pantea Boerboom.