Privacy: De Vraag van de Week

27 september 2018 09:24

Met de komst van de nieuwe privacywetgeving heb jij meer rechten gekregen als het gaat om de verwerking van jouw persoonsgegevens. Zo heb jij bijvoorbeeld het recht om bij een organisatie aan te kloppen met het verzoek om inzage te krijgen in alle persoonsgegevens, die bij die organisatie van jou verwerkt worden. Dit verzoek mogen personen ook bij BAM indienen. Mocht een dergelijk verzoek rechtstreeks bij jou binnenkomen, hoe dien je hier dan mee om te gaan? Daar gaan we deze week nader op in.

De Vraag van deze Week luidt:

‘Welke rechten hebben personen en wat is de procedure hiervoor binnen BAM?’

Het Antwoord:

De belangrijkste rechten die personen hebben zijn als volgt:

  • Recht op inzage: het recht om de persoonsgegevens die een organisatie verwerkt in te zien.
  • Recht op rectificatie en aanvulling: Dit houdt in dat een persoon een organisatie mag vragen om zijn persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of af te schermen. Hier zijn wel een aantal voorwaarden aan verbonden.
  • Recht op vergetelheid: het recht om ‘vergeten’ te worden. Dit houdt in, dat een organisatie in bepaalde gevallen iemands persoonsgegevens moet wissen. Ook hier zijn weer uitzonderingen op. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer een organisatie wettelijk verplicht is om bepaalde persoonsgegevens te verwerken.

Zodra je een dergelijk verzoek ontvangt, stuur deze dan door naar de Privacy Officer. De Privacy Officer is bekend met de voorwaarden en verplichtingen vanuit de wetgeving en hij heeft een goed beeld van waar welke persoonsgegevens verwerkt worden in de organisatie. Daarnaast monitort de Privacy Officer dat de aanvrager tijdig een reactie ontvangt vanuit BAM. Als organisatie zijn we namelijk verplicht om binnen 1 maand schriftelijk of per e-mail te reageren op een verzoek van een persoon.

Kortom, het is belangrijk dat we zorgvuldig omgaan met verzoeken van personen. Neem hierover dus tijdig contact op met de Privacy Officer.

Meer weten?
Bel of mail Arjan van Wingerden (informatiemanager): arjan.van.wingerden@bam.com, telefoon: (06) 50 88 90 03, of Jurgen Leissner (privacy officer): jurgen.leissner@bam.com, telefoon: (06) 12 98 00 66.