Positieve ervaringen BUS-pilot bij BAM Infra Regio Noordoost Wegen

2 juni 2016 00:00

Binnen BAM Infra NL loopt het programma BUS (BAM Uren Schrijven) om het urenproces te uniformeren. Afgelopen 5 weken is een pilot uitgevoerd waarbij de eerste 14 UTA (Uitvoerend Technisch Administratief) medewerkers uit Friesland en Groningen hun uren in BUS hebben ingevoerd. Daarna zijn alle urengegevens gecontroleerd op juistheid en volledigheid ten behoeve van de salarisverwerking.

De resultaten van de eerste pilot zijn positief. BUS wordt vanaf 6 juni ook door de UTA medewerkers van Gelderland, Drenthe en Overijssel in gebruik genomen. Het projectteam organiseert in week 22 en 23 een aantal trainingen in Nieuwleusen, Apeldoorn en Drachten om iedereen optimaal voor te bereiden op het gebruik van BUS.

Vragen over BUS? Neem contact op met Rudolf Vobornik: rudolf.vobornik@bam.nl / 06 52 711 290.

Ervaringen BUS pilot

Jacob van der Heide, uitvoerder BAM Infra Regio Noordoost Wegen

‘Tijdens de pilot van BUS heb ik ervaren dat het een gebruiksvriendelijk systeem is. Prima dat we binnen BAM Infra NL overgaan tot één uniform systeem dat gekoppeld is aan andere systemen. Voor de mensen buiten is het wel even wennen dat zij zelf hun uren moeten registeren’.  

 

Jans Huizenga, uitvoerder BAM Infra Regio Noordoost Wegen
‘Ik vind het een goede zaak dat we binnen BAM Infra NL één uniform systeem voor urenregistratie gebruiken, BUS genaamd. Mijn ervaring is dat het gebruiksvriendelijk is en voldoet aan de huidige tijd. Het gebruik is een kwestie van gewenning, door het te doen wordt het steeds vertrouwder’.