Onderaannemersmiddag BAM Infra Energie & Water

19 november 2015 10:29
Op 9 november hield BAM Infra Energie & Water bij BAM Infra Materieel te Nieuwleusen een bijeenkomst voor de belangrijkste onderaannemers. Thema van de middag was: Samen beter presteren. De voltallige directie van BAM Infra Energie & Water was aanwezig en nam de  circa 40 onderaannemers mee in de laatste ontwikkelingen.
 

Bas Schultze gaf een update over de recente veranderingen binnen BAM Groep.  De Leveranciers Prestatie Meting (LPM) werd door Henk Kuipers toegelicht. Hij vertelde dat wij de prestaties van onze onderaannemers beoordelen, met hen evalueren en eventueel verbetertrajecten opzetten. Zij kunnen zich onderscheiden door toegevoegde waarde te leveren, bijvoorbeeld op het gebied van veiligheid en innovaties. Biljana Franjic ging in op ongevallen met verzuim en benadrukte het belang om vervangend werk te zoeken met gelijke loonwaarde bij incidenten met letsel, ook door onze onderaannemers.

Karlineke Knaap introduceerde het veiligheidsprogramma Hein®. Jules Heijnemans (bedenker van Hein®) legde de filosofie van Hein® uit. Hein® staat symbool voor een open en eerlijke communicatie rondom veiligheid, voor verantwoordelijkheid nemen, elkaar hierop durven aanspreken en voor het openstaan voor de feedback van anderen.

Aan de hand van drie stellingen met cartoons werd in subgroepen gediscussieerd over veiligheid.

Ook werd tijdens deze middag een situatie op het buitenterrein bediscussieerd. Er was daar een onveilige situatie gesimuleerd waarbij sprake was van graafschade in de berm langs de snelweg (zie foto).

Tevens werd in subgroepen door de bedrijfsleiders met de onderaannemers uit hun regio gediscussieerd over verbeterpunten, die de onderaannemers vooraf hadden aangedragen. De middag werd afgesloten met een plenaire terugkoppeling en borrel.

Diverse onderaannemers spraken na afloop hun waardering uit voor de interessante bijeenkomst. 

Contact: Bramske van Beijma en Bert Doosje

Foto: onveilige situatie.