Nieuwe klachtenregeling

28 februari 2019 00:00

Met ingang van 1 maart a.s. heeft BAM een nieuwe interne klachtenregeling. Deze regeling voorziet in een klachtencommissie voor behandeling van individuele klachten. De centrale ondernemingsraad heeft hiermee ingestemd. De klachtenregeling vind je hier.

Waarvoor is de interne klachtenregeling bedoeld?
Als overleg met jouw leidinggevende, over bijvoorbeeld een managementbeslissing die jou raakt, niet tot een werkbare oplossing heeft geleid, kun jij een klacht indienen bij de klachtencommissie. Ook klachten in verband met pesten, (seksuele) intimidatie, discriminatie of andere vormen van ongewenst gedrag kunnen bij de klachtencommissie worden aangekaart. Een klacht kun je indienen via mail: klachtencommissie@bam.com.

De klachtencommissie bestaat uit werknemers- en werkgeversvertegenwoordigers en wordt voorgezeten door een onafhankelijke voorzitter. Elke klacht wordt strikt vertrouwelijk behandeld. Een mondelinge behandeling kan deel uitmaken van de procedure. De klachtencommissie adviseert het management naar aanleiding van de klacht.

Vertrouwenspersonen
Voorafgaand aan of tijdens een procedure bij de BAM-Klachtencommissie kun je terecht bij de vertrouwenspersoon voor vragen over jouw situatie en de mogelijke stappen, die je zou kunnen zetten met betrekking tot het indienen van een klacht. Wie die vertrouwenspersonen zijn, kun je hier vinden.  

Leden klachtencommissie
De werving van leden voor de BAM-klachtencommissie is nog in gang. Zodra er meer bekend is over de volledige samenstelling, informeren wij je hierover.

Vragen?
Met vragen over de klachtenregeling kun je terecht bij de Compliance Officer, Ahnne Coolen.