MAXimaal in control

20 december 2018 17:48

Eén van de zogeheten ‘must-win-battles’ voor BAM Infra Nederland is ‘Projects in control’. Het is belangrijk dat we onze projecten (financieel) onder controle hebben om zo het risico te verminderen dat onze marges onder druk komen te staan door onverwachte tegenvallers. Maar hoe krijg je dit voor elkaar? De BAM-kernwaarden zijn leidraad!

Een voorbeeld uit de praktijk bij BAM Infra Rail:
Halverwege 2017 is BAM Infra Rail een traject gestart om de BAM-kernwaarden te vertalen naar de dagelijkse praktijk, om zo uiteindelijk de projecten beter onder controle te hebben. ‘We kijken vaak naar processen en systemen, maar het is ook belangrijk om ons eigen gedrag onder de loep te nemen’, vertelt Daan Terburg (business improvement manager). ‘We hebben daarom 80 medewerkers van het onderdeel ‘Projecten Binnenland’ uitgedaagd om met elkaar volledig te focussen op houding en gedrag. Een voorspelbaar resultaat en het tijdig identificeren én communiceren van afwijkingen/veranderingen in prognoses zijn enkele voorbeelden die hieraan bijdragen’, stelt Daan.

BAM op Cafés
Gedurende het traject zijn medewerkers iedere maand in een thema meegenomen. Dit werd gedaan door persoonlijke coaching, shadowing en workshops. Deze laatste noemen we BAM op Cafés. Een moment om samen te komen en de klokken gelijk te zetten. 'Gedurende het hele traject zijn we begeleid door een externe partij. Zij hebben ook een groep medewerkers opgeleid om uiteindelijk het stokje over te kunnen nemen. En op 22 november jl. was het zo ver; de eerste BAM op Café, georganiseerd door onze eigen mensen!', aldus Daan'.

Oefenen
Hoe laat je medewerkers met de BAM-kernwaarden oefenen? Dat was het uitgangspunt voor de BAM op Café ochtend met vier workshops.

  • Workshop 1: Via een analoge twitter ‘wall’ voerden collega’s met elkaar een gesprek over het financieel in controle zijn, eigenaarschap en kwetsbaarheid, met als doel het delen van speerpunten uit het operationeel plan en een bijdrage leveren aan de wijze waarop we met elkaar deze doelen kunnen realiseren.
     
  • Workshop 2: Voorspelbare prestatie is het centrale thema van een ‘serious game’ waarin teams ‘roadtrips’ door Afrika organiseren, waarbij ze rekening moeten houden met de wensen en grillen van een kritische klant. Een metafoor voor het op een juiste manier samenstellen van werkpakketten, zodat je over de hele periode positieve cashflow hebt.
     
  • Workshop 3: Hier heeft iedereen kennis kunnen maken met de nieuwe online leeromgeving GoodHabitz, waarbij medewerkers zichzelf kunnen ontwikkelen met korte, krachtige modules van maximaal 30 minuten.
     
  • Workshop 4: Het belang van een goede samenwerking wordt zichtbaar bij de 'Formule 1 bandenwissel' (snelste tijd: 15 seconden!). Het doel hiervan is samenwerking bevorderen, evalueren en verbeteren.

Resultaten
‘Momenteel zien we al verbeteringen terug in de financiële resultaten. Je kunt niet precies zeggen welk percentage van het rendement te danken is aan dit traject, maar als je kijkt naar de projectresultaten zien we een duidelijk opwaarts potentieel’, vertelt Toon Maas, Business Unit Manager Projecten Binnenland. ‘We kunnen beter waarmaken wat we afspreken. Dat zit hem in vragen durven stellen en aannames checken in plaats van aannames doen. We leerden elkaar beter opzoeken en feedback geven. Iets wat vanzelfsprekend hoort te zijn, maar toch nog best lastig blijkt te zijn’, vult Daan aan.

Groeien
‘Het is fantastisch om collega’s die in het begin wat sceptisch waren, te zien groeien in dit traject. Zo zijn zij gaan inzien dat het helpt als we de lessen toepassen die we tijdens dit traject hebben geleerd. Mensen onderschrijven dat ze er baat bij hebben en zien dat het werkt’, vertelt David Seigers, teamleider uitvoering BAM Infra Rail. 'Staan we al aan de finish? Zeker niet. Er is geen finish in dit traject. Ik zou het eerder een pitstop willen noemen. Met de juiste tools racen we verder’, sluit Daan af.

Meer weten?
Wil je meer weten over deze ‘BAM op Café’ of het verbetertraject projectbeheersing van BAM Infra Rail? Neem dan contact op met Toon Maas, Ruben aan de Stegge of Daan Terburg.