Inkijkje studenten in de wereld van het ´grote grondwerk´

8 oktober 2015 00:00

Afgelopen dinsdag 6 oktober is op het project Renovatie A27 een groep van ruim 65 studenten van de Technische Universiteit Twente rondgeleid over het werk. De eerstejaars studenten (pas vijf weken actief op de Universiteit) hebben op deze door BAM Infra georganiseerde dag-trip, een inkijk gekregen in de praktische wereld van het “grote grondwerk”, het renoveren van kunstwerken en het aanbrengen van een nieuwe wegconstructie. Daarbij deed zich de unieke gelegenheid voor om het afbouwen van een IBC-constructie (Isoleren, Beheersen en Controleren) over Afval-Verbrandings-Installatie-bodemas (AVI-bodemas) met eigen ogen te zien. Met het laten zien van de mooie dingen van onze dagelijkse praktijk hopen we dat een groter aandeel van de startende studenten op de Universiteit zal kiezen voor een carrière in de Infra bouw.

De eerstejaars studenten Civiele Techniek krijgen, als onderdeel van het vak “Inleiding Civiele Techniek”, in het eerste jaar een aantal hoorcolleges over de civiele bouwpraktijk,  adviesbureaus en opdrachtgeverschap. Sinds enkele jaren worden deze colleges niet alleen gegeven door de medewerkers van de Universiteit Twente, maar worden zoveel mogelijk gastdocenten uit de praktijk ingeschakeld. Uit evaluatie van de gastcolleges en het onderwijscurriculum door de Universiteit blijkt dat gastdocenten (uit de praktijk) uitstekend in staat zijn om de studenten te enthousiasmeren voor het civiele vak. Vorige week heeft, voor het tweede achtereenvolgende jaar, Mink Jaap Ypma (directeur BAM Infra Regio Noordoost Wegen) een gastcollege aan dezelfde groep eerstejaars studenten gegeven over de bouwpraktijk in Nederland en de manier waarop BAM daarin een leidende rol speelt op de Infra markt.

BAM Infra maakt deel uit van het netwerk “Asfalt Sector Professionalisering, Research & Innovatie”, kortweg ASPARi, gevestigd op de Universiteit Twente bij de afdeling Afdeling Construction Management & Engineering  van de faculteit Construerende Technische Wetenschappen (CTW)). Samen met andere asfaltverwerkende aannemers in Nederland maakt BAM zich met het ASPARi-netwerk al jaren zorgen over de afnemende stroom studenten op hogescholen en universiteiten die kiezen voor de afstudeerrichting “wegenbouw” of “wegbouwkunde”. In verband met de continuïteit van onze onderneming, maar ook voor de professionaliteit van onze opdrachtgevers in de toekomst maken we ons zorgen over deze ontwikkeling.
Dat gegeven is reden voor BAM Infra en de andere asfalt-aannemers om, via het ASPARi-netwerk, het MBO, HBO en Universitaire onderwijs te helpen met het ontwikkelen van nieuwe leermiddelen, het geven van gastcolleges en het organiseren van excursies. Dit alles in de verwachting dat dit zal leiden tot een grotere uitstroom van Infrastructuur-professionals en misschien wel tot een stijging van het aantal Civiele Techniek studenten en scholieren.

Wil je meer weten over ASPARi of de hulp aan het onderwijs, bel of mail dan met Marco Oosterveld (06 20448710, marco.oosterveld@bam.nl).