In 2016 starten we met het registreren van onze werkplekinspecties in Swipe 2.0.

17 december 2015 00:00

Wat is Swipe 2.0?
Vanaf januari 2016 zal Swipe 2.0 binnen het KaTo platform beschikbaar zijn voor alle collega’s die inspecties/observaties moeten uitvoeren. KaTo is het platform waarbinnen diverse processen digitaal ondersteund gaan worden door middel van (te bouwen) apps. Swipe 2.0 is een applicatie voor zowel computer, tablet als telefoon, waarin we inspecties/observaties gaan registreren. Het is de doorontwikkelde versie van de applicatie die bij voormalig ‘BAM Infratechniek’ werd gebruikt.

Het huidige Swipe (1.0) komt te vervallen. De data hiervan blijft beschikbaar, maar kan niet meer worden aangepast. Collega’s die nog niet-afgeronde acties op hun naam hebben staan, dienen deze naar hun pc te kopiëren om verder af te handelen. Afhandeling van acties kan in 2016 niet meer worden geregistreerd in Swipe (1.0)

Waarom Swipe 2.0?
Door alle registraties op één plek te beheren, kunnen we analyseren welke zaken goed verlopen en welke zaken voor verbetering mogelijk zijn. Daarnaast geeft Swipe 2.0 ons inzicht in de aantallen werkplekinspecties die zijn geregistreerd. Indien nodig kunnen we collega’s erop attenderen dat werkplekinspecties moeten worden uitgevoerd. Swipe 2.0 is geoptimaliseerd voor mobiel gebruik, zodat je eenvoudig op locatie je inspectie/observatie kunt registreren.

De werkplekinspecties in Swipe 2.0 zijn per januari 2016 in twee vormen beschikbaar; de safety walk (een beknopte werkplekinspectie voor met name het management) en de standaard werkplekinspectie voor de uitvoering. Eind januari wordt een deskundigen werkplekinspectie toegevoegd (een uitgebreide werkplekinspectie).

Wie gebruikt Swipe 2.0?
Alle operationeel leidinggevenden moeten standaard werkplekinspecties uitvoeren en KAM-coördinatoren voornamelijk deskundigen werkplekinspecties. De werkplekinspectie die het management uitvoert, kan bij de introductie per bedrijfsonderdeel verschillen. Dit moet worden afgestemd met je KAM-aanspreekpunt.

Starten met Swipe 2.0
Aangezien de applicatie intuïtief is ingericht, verwachten we dat (voor de meeste collega’s) geen specifieke uitleg over de applicatie nodig is. De KAM-coördinatoren hebben de applicatie in een testomgeving getoetst en per mail maken zij bekend dat de werkplekinspecties in 2016 worden ingevuld in Swipe 2.0.

Per mail wordt een beknopte handleiding meegestuurd. Als men vragen heeft over de applicatie, kunnen deze worden gesteld aan de KAM-coördinator. Indien deze geen antwoord paraat heeft dan wordt de vraag gemaild naar Bart Hollink, de ‘proces owner’ van de applicatie. Als er bij een bedrijfsonderdeel meerdere vragen zijn en behoefte is aan gerichte uitleg, dan kan de KAM-coördinator een afspraak maken met Bart.

Resultaten analyseren
Data vanuit Swipe 2.0 komt beschikbaar op het Business Intelligence platform, waar analyses van de resultaten van werkplekinspecties gaan plaatsvinden. Dit wordt begin 2016 ingericht. Ook jouw bedrijfsonderdeel gaat in 2016 de werkplekinspecties in Swipe registreren. In de loop van 2016 worden de eerste resultaten gepresenteerd middels rapportages uit Business Intelligence.

Voor vragen over Swipe 2.0 kun je contact opnemen met het KAM-aanspreekpunt van jouw bedrijfsonderdeel.