Groen licht!

6 december 2018 00:00

Een betere leefbaarheid en verkeersveiligheid en een betere doorstroming van het verkeer op de hoofdrijbaan en de aansluitende wegen. Dat zijn de doelstellingen van de herinrichting van de N324 Oss-Grave. Volgens de ANWB-normering is de provinciale weg N324 namelijk gevaarlijk. Er zijn veel aansluitingen zonder verkeerslichten en heel veel oversteekplaatsen. Bedrijven en bewoners zijn afhankelijk van de N324 die als verkeersader de kernen van Schaijk, Reek, Velp en Grave verbindt met elkaar, de regio en de rest van Nederland.

Veilig doorstromen
‘We zorgen voor een betere doorstroming, maar veiligheid is de belangrijkste reden’, Vertelt Rob Leenders, projectmanager BAM Infra Regionaal. ‘Zo komen er onder andere nieuwe (turbo)rotondes en 6 kruispunten die met slimme verkeerslichten worden geregeld. Het wordt daardoor veiliger voor fietsers en voetgangers om over te steken. Verkeer dat de N324 op of juist af wil, krijgt hier meer mogelijkheden toe. Dit komt omdat een rotonde, of een door verkeerslichten geregeld kruispunt, dit beter regelt. Het aantal aansluitingen van erven en zijwegen op de hoofdweg vermindert tegelijkertijd door de aanleg of aanpassing van parallelwegen. Een groot gedeelte van het werk is inmiddels gerealiseerd in een relatief korte tijd. Complimenten voor de collega’s die hard hebben gewerkt om dit voor elkaar te krijgen!’

Slimme verkeerslichten
De verkeerslichten tussen het traject Oss-Grave worden slim; ook wel iVRI’s (intelligente verkeersregelinstallaties) genoemd. Ze registreren hoeveel en wat voor verkeer er elke dag oversteekt door het verzamelen en verwerken van gegevens van weggebruikers. Door de onderlinge communicatie tussen de verkeerslichten kunnen ze anticiperen op verkeersstromen. Stel je voor: Oma die met haar rollator veilig over kan steken, omdat zij langer groen licht heeft. Groepen fietsende scholieren en voetganger die bij het oversteken sneller groen licht krijgen en bij slecht weer niet in de regen moeten blijven wachten voor rood. En ambulances die snel groen licht krijgen, omdat ze worden herkend. Hoe mooi is dat?

StraatLab
David Peters, BAM Infraconsult Verkeersmanagement: ‘De iVRI is relatief nieuw in Nederland. We gaan de N324 transformeren tot een heus StraatLab. Dit betekent een omgeving waarin we nieuwe gebruikersfunctionaliteiten van iVRI’s gaan testen. Omdat we niet afhankelijk willen zijn van verbindingen om deze functionaliteiten te implementeren, plaatsen we extra hardware om dit mogelijk te maken, zoals camera’s. De data uit het StraatLab gaan we gebruiken om al tijdens de realisatiefase de regelingen te optimaliseren. We stellen deze data ook beschikbaar aan de studenten, die het gebruiken als leerobject en praktijkcase voor het onderwijs. Bovendien zoeken wij de samenwerking met het MobilityLab (onderdeel van SmartWayZ), dat startups helpt hun prototype in de praktijk te testen.’

Kwetsbare doelgroepen
Dit project bevat een van de eerste toepassingen met kwetsbare doelgroepen in Nederland. Er is veel aandacht voor deze doelgroepen. Zo bespreken we vooraf tijdelijke verkeerssituaties met het AZC in Grave’, vertelt omgevingsmanager Dylan van der Louw. ‘Ook is het ontwerp van de nieuwe weg besproken met het platform voor mensen met een beperking. Hierdoor konden we hun aandachtspunten nog meenemen in het ontwerp.’

‘Wanneer we de werkzaamheden aan de rotondes in wegvak 3 in Grave hebben afgerond, organiseren we een speciale dag voor mensen met een functiebeperking (blinden, slechtzienden, mensen slecht ter been en in een rolstoel) om de nieuwe situaties te leren kennen. Op deze manier hebben zij de mogelijkheid om zonder verkeer en dus in een veilige setting, zich de nieuwe situatie eigen te maken.’

Veel resultaat zonder grote overlast
Dylan: ‘Eind april van dit jaar zijn we buiten begonnen met de werkzaamheden. Mensen uit de omgeving zijn verbaasd over de enorme snelheid waarmee we werken, terwijl het verkeer op de N324 bijna altijd kan blijven doorrijden.’ Enkele reacties van omwonenden:
 

‘Ik vind het zo goed geregeld en georganiseerd! En wat werken ze snel! Ik zie met de dag vooruitgang en verandering. Echt een groot compliment voor de werknemers en de totale organisatie!’

‘Er wordt voortvarend de schouders eronder gezet, door de wegenbouwers. Mooi om te zien! Complimenten aan allen, vooral die ’s nachts en in het weekend bezig zijn. De overlast valt enorm mee, gezien de moeilijkheid van het project.’

De eerste twee wegvakken zijn inmiddels afgerond. In het voorjaar van 2019 wordt gestart met wegvak 3 binnen de bebouwde kom van Grave. Medio 2020 moet de N324 klaar zijn.