Focus – van Markt tot Klant: Werkgroep Klant- en relatiebeheer

2 juni 2016 00:00

Ronald Knegt (planontwikkelaar BAM Infra Regio Noordoost Wegen) is kartrekker van de werkgroep klant- en relatiebeheer, onderdeel van het programma Focus – van Markt tot Klant.

Ronald: ‘Ik vind het programma Focus – van Markt tot Klant een super initiatief. Hiermee tonen we het nut en de noodzaak van commercie aan. Voor mij is dit initiatief een erkenning van het commerciële vakgebied en kunnen we als bedrijf stappen gaan maken om ons rendement en onze omzet door effectief gebruik van deze discipline te vergroten.

Ik realiseer me dat er binnen BAM Infra NL sprake is van een cultuuromslag, maar met dit programma is de basis gelegd. Commercie, relatiemanagement en klantcontacten zijn namelijk van levensbelang voor een organisatie. Ook het gebruik van het nieuwe CRM-systeem voor klant- en relatiebeheer is strak geregeld. Vrijblijvendheid is uit den boze. Iedereen is verplicht, op dezelfde wijze, data in te voeren in het systeem. Met die informatie doen we allen ons voordeel. Het uiteindelijke doel is dat we inzichtelijk hebben welke behoeftes onze klanten hebben en wie de contacten onderhoudt’.

Klik hier om de animatie ‘Focus - van Markt tot Klant’ te bekijken.