Eindejaarknaller!

13 december 2018 00:00

De provincie Overijssel heeft deze week het project 'Vechtdal Verbinding' voorlopig gegund aan BAM Infra, met Dura Vermeer als partner. Het gaat hierbij om het verbeteren van de doorstroming van de N-wegen 340, 48 en 377 vanaf de A28 bij Zwolle naar Ommen, Hardenberg en omgekeerd. Een mooi en veelzijdig project voor een aanneemsom van net iets meer dan € 100 miljoen!

Alles erop en eraan
Onze aanbieding onderscheidt zich op een aantal punten. Zo hebben wij, naast de vele voorgeschreven werkzaamheden, als enige ook de gehele lijst aan optimalisatiewerkzaamheden meegenomen in onze aanbieding. Verder zijn onze hinder beperkende maatregelen en CO2-besparingen goed beoordeeld.

Dagelijks rijden er veel (vracht)auto's vanuit het oosten van Overijssel via de Vechtdal Verbinding. Dat is de ‘ruit’ tussen de A28, N340, N48 en 377 naar Zwolle, Ommen, Hardenberg en omgekeerd. Deze wegen zijn vooral in de spits erg druk. Hierdoor vermindert de doorstroming en loopt het verkeer vast. Daarnaast is de Vechtdal Verbinding niet duurzaam en veilig ingericht. Om het verkeer ook op de langere termijn veilig en vlotter te laten doorrijden, heeft de provincie besloten de Vechtdal Verbinding aan te passen.

Minder hinder
In onze aanbiedingen hebben wij veel aandacht besteed aan hinder reducerende maatregelen. Een van die maatregelen is het faseren van de werkzaamheden. Als alle werkzaamheden op de ‘ruit’ tegelijk zouden plaatsvinden, komt de weggebruiker tijdens zijn reis zo’n tien bouwlocaties tegen die leiden tot extra reistijd. Om dit te voorkomen, hebben we de werkzaamheden zo gepland dat de weggebruiker op de hele ‘ruit’ slechts op één locatie tegelijk een tijdelijke verkeerssituatie aantreft.

Duurzaam
Maar ons oog voor de omgeving gaat verder dan hinder beperken. Met onze oplossingen helpen we de provincie bij het behalen van hun klimaatdoelstellingen. Door bijvoorbeeld ons op lage temperatuur geproduceerde asfalt (LEAB) aan te bieden. Hiermee reduceren we alleen al op asfalt 39% CO2-uitstoot. Maar ook het toepassen van duurzaam cement levert een besparing op. En door materialen zoals zand en grond te hergebruiken, of lokaal in te winnen, besparen we op het aantal transportbewegingen. Wat ook weer een enorme besparing oplevert.

Happy New Year
Na de aankondiging van de voorlopige gunning deze week is de zogeheten alcatel periode gestart. Deze loopt af op 1 januari a.s. en als er geen bezwaren volgen, beginnen we 2019 voortvarend!

Meer informatie
Bezoek de website van de provincie Overijssel om meer te lezen over dit project.

Om een goed beeld te krijgen, kun je ook virtueel over het projectgebied heen via een interactieve kaart.