Eén uniforme projectaanpak (UPA)

7 maart 2019 00:00

Komend jaar worden de belangrijkste projectmatige processen binnen BAM gestandaardiseerd. Denk bijvoorbeeld aan activiteiten en werkprocessen tijdens de tender-, voorbereidings- en uitvoeringsfase van een project. Voorbeelden zijn risico- en kansenmanagement, contractbeoordelingen, maar bijvoorbeeld ook financiële en andere rapportages.

De invoering van de nieuwe gestandaardiseerde processen gebeurt stap voor stap. Iedereen die hiermee gaat werken, krijgt een training en wordt begeleid. Daarnaast werken we aan standaard IT oplossingen om deze manier van werken te ondersteunen en nog eenvoudiger te maken. Op deze manier kunnen we efficiënter en veiliger werken, zoals dat past bij One BAM.

BAM voert jaarlijks duizenden projecten succesvol uit. Elk project heeft unieke kenmerken, maar veel zaken zijn op elk project vergelijkbaar. Dit geldt voor activiteiten en werkprocessen tijdens de tender-, de voorbereidings- en de uitvoeringsfase van een project. Voorbeelden zijn risico- en kansenmanagement, contractbeoordelingen, maar bijvoorbeeld ook financiële en andere rapportages.

Verschil in organiseren processen
Ondanks dat de werkprocessen binnen projecten vaak hetzelfde zijn, is de manier waarop we deze processen binnen BAM organiseren erg verschillend. Er zijn grote verschillen tussen landen, operating companies, regio’s en zelfs binnen dezelfde business units. Door deze verschillen moet regelmatig het wiel opnieuw uitgevonden worden en kan het lang duren voor een team op elkaar ingewerkt is. We willen onze projectteams in staat stellen zich te richten op een succesvolle uitvoering van projecten. Wetende dat de robuuste interne processen waar zij op vertrouwen beschikbaar zijn.

Beter, slimmer en makkelijker
Het organiseren van interne processen kan en moet beter, slimmer en makkelijker. Daarom zijn we onder de One BAM paraplu gestart met UPA. UPA staat voor Uniform Project Approach en draait om het uniform maken van de belangrijkste projectmatige processen binnen BAM. In de zomer van 2018 zijn we gestart met het in beeld brengen van de belangrijkste processen en hebben we gekeken wat de beste zijn die nu binnen BAM gebruikt worden. Hierbij zijn vertegenwoordigers vanuit alle werkmaatschappijen betrokken geweest. De best beschikbare processen hebben we nog verder verbeterd door de inbreng vanuit alle bedrijfsonderdelen te gebruiken. Vervolgens zijn ze intensief getest op lopende projecten bij alle operating companies. Resultaat hiervan is dat nu de eerste gestandaardiseerde processen beschikbaar zijn om ingevoerd te worden. We noemen deze processen de BAM Practices.

Stap voor stap op weg naar gestandaardiseerde processen
De invoering van de nieuwe gestandaardiseerde processen vindt dit jaar stap voor stap plaats binnen alle BAM bedrijven. Daarbij worden bestaande processen die per project kunnen verschillen, vervangen door nieuwe uniforme BAM processen. Met behulp van trainingen gaan we iedereen die binnen projecten met de nieuwe gestandaardiseerde processen gaat werken, begeleiden in de nieuwe manier van werken. Daarnaast werken we aan standaard IT oplossingen om deze manier van werken te ondersteunen en nog eenvoudiger te maken.

We willen voorkomen dat lopende projecten teveel verstoord worden en kijken daarom per project wat aangepast kan worden. Dat doen we stap voor stap. Voor nieuwe projecten geldt dat na de invoering van de BAM Practices deze nieuwe BAM manier van projectmatig werken wordt toegepast. Doel is dat we projectmanagement op een eenduidige manier gaan uitvoeren, zoals dat past bij One BAM. Daarmee kunnen we efficiënter en veiliger werken. Building the present, creating the future.