Ecoduct in Maarn is ontwerptechnische uitdaging

17 september 2015 10:46

Volgend voorjaar start de bouw van een ecoduct over de provinciale weg N227 in Maarn. BAM Infraconsult scoorde met een onderscheidend voorontwerp voor dit ‘groene’ kunstwerk.

De N227 ligt in de ‘Ecologische Hoofdstructuur’, een samenhangend netwerk van natuurgebieden. Door de natuurgebieden met elkaar te verbinden, kunnen planten en dieren zich gemakkelijker verspreiden en is de natuur beter bestand tegen negatieve milieu-invloeden zoals verdroging. Het ecoduct in Maarn verbindt twee natuurgebieden aan weerszijden van de N227. De provincie Utrecht gunde het Design, Construct and Maintain-contract aan BAM Infra.

Gewapende grond
Het werk is aanbesteed op basis van EMVI. Het tenderteam scoorde uitstekend op de criteria omgevingsmanagement, ecologie, duurzaamheid en risicomanagement. BAM Infraconsult stelde een onderscheidend voorontwerp op, vertelt ontwerpleider Florentijn de Beukelaer. ‘Normaal gezien plaats je een viaduct op een betonnen fundering, maar wij zetten het brugdek op gewapende grond aan. Verder hebben we de hoogte van de prefab liggers erg scherp ontworpen, om zo het grondwerk in de toelopen te beperken.’

Uitdagend
In het ontwerpteam van BAM Infraconsult werkt ook modelleur Angela van der Hoek mee. Peter van Vliet verzorgt het wegontwerp. Het ontwerp bestaat uit een brugdek dat integraal is verbonden met een betonnen funderingsplaat op de gewapende grond. Deze contracteis heeft als doel de onderhoudsgevoelige componenten te beperken. ‘Het ontwerp wordt hierdoor wel complexer om door te rekenen’, aldus Florentijn. ‘Wat gebeurt er met vervormingen? Normaal gezien worden die opgevangen door de oplegblokken, maar nu werkt bijvoorbeeld een temperatuurverschil direct op de gewapende grond.’

Ontwerpcoördinatie
Naast het voorontwerp maakt BAM Infraconsult ook het definitief- en uitvoeringsontwerp van de betonnen funderingsplaat tussen de gewapende grond en de prefab liggers. Het definitief ontwerp en het uitvoeringsontwerp van de voorzetwand en de prefab liggers wordt uitgewerkt met externe partijen. Florentijn coördineert deze activiteiten. Op 1 december gaat het team de omgevingsvergunning indienen en de bouw gaat in het voorjaar van 2016 van start. Na de oplevering, eind 2016, gaan we het ecoduct vijftien jaar lang onderhouden.

Voor meer informatie over het ontwerp kun je contact opnemen met Florentijn de Beukelaer: f.de.beukelaer@baminfraconsult.nl
Voor meer informatie over het project Ecoduct Maarn kun je terecht bij Jelle Visserman, BAM Infra Regio Zuid Civiel: j.visserman@bamciviel.nl

(illustraties: wUrck)