Cost Leadership: tien gouden regels

17 september 2015 10:16

In het kader van ons verbeterprogramma Cost Leadership zijn tien gouden regels opgesteld om cost leader te worden in de aanbesteding van grote en kleine werken. Een schat voor iedereen die projecten wil scoren!

Programmaleider Fokke Huisman heeft het afgelopen kwartaal met veel tendermanagers gepraat, best practices verzameld en lessons learned in kaart gebracht. Op basis hiervan heeft hij in samenspraak met de tendermanagers de tien ‘gouden regels’ voor Cost Leadership opgesteld. Ze zijn toepasbaar op zowel grote, complexe projecten als op kleine werken. Fokke geeft een toelichting.

Diversiteit
Allereerst wijst hij op het belang van diversiteit binnen tenderteams. Teams met alleen mannen tussen de dertig en veertig jaar, die ongeveer dezelfde opleiding, persoonlijkheidsprofiel (insight) en ervaring hebben, zijn het meestal snel met elkaar eens. Dat kan prettig zijn, maar het stimuleert het team niet om grote hoogtes te bereiken. Fokke: ‘Het is veel effectiever om een team samen te stellen waarin mannen én vrouwen zitten, die verschillende leeftijden, functies en profielen hebben. Dat levert misschien wat meer wrijving op binnen het team, maar ook meer creativiteit. Benut elkaars kracht en luister naar elkaar. Houd elkaar scherp.’

Benut kennis
Een tweede gouden tip: benut de kennis en ervaring die binnen ons bedrijf aanwezig is. ‘Onze organisatie is heel groot. Gebruik de aanwezige expertise, dat is onze kracht. Je kunt bijvoorbeeld ook via BAM Infra Plaza of BAM Infra Update een oproep plaatsen om mensen te bereiken die bepaalde kennis hebben‘, aldus Fokke. ‘Indien nodig kun je ook een adviesbureau of onderaannemer bij de tender betrekken.’

Denken in varianten
‘Blijf denken in varianten’, luidt de volgende tip. ‘Dit doen we in een trade-off matrix. Dit is een overzicht van de keuzes die er zijn met daaraan gekoppeld een criterialijst. Door langer in varianten te denken, voorkom je dat je te snel een voor de hand liggende oplossing kiest en daardoor kansen laat liggen. Tenderteams die te snel voor één bepaalde oplossing gaan, staan niet meer open voor andere mogelijkheden. Ze zijn dan te snel bezig met ontwerpen, calculeren en leveranciers benaderen. Op een bepaald moment kunnen ze niet meer terug, ook al is inmiddels duidelijk dat de gekozen oplossing niet de meest optimale is.’

Leren van fouten
Fokke raadt iedereen aan om niet alleen in gesprek te gaan met collega’s die iets succesvol hebben afgerond. ‘Ga ook in gesprek met collega’s die minder goede ervaringen hebben. Bijvoorbeeld collega’s die een conflict hebben gehad met de klant bij wie jij nu gaat aanbesteden. Juist van deze ervaringen kunnen we leren. Het is dan ook belangrijk om niet alleen onze succesverhalen met elkaar te delen.’

Ervaringen delen
De best practices en lessons learned van de verbeterprogramma’s vind je vanaf heden op BAM Infra Plaza. Hier staan ook de 10 gouden regels. De komende maanden gaan we dit verder uitbouwen. Heb je zelf ervaring op cost leadership-gebied? Een mooie best practice wellicht? Houd die informatie niet voor jezelf maar deel je ervaring via BAM Infra Plaza met je collega’s! Slimmigheden die tot kostenreducties leiden op één bepaalde activiteit zijn vaak ook succesvol op andere activiteiten.

Oproep
Liona Lim, studente aan de TU-Delft, doet een afstudeeronderzoek naar een optimale implementatiestrategie voor Cost Leadership. Daarvoor is ze op zoek naar best practices en andere leerervaringen binnen de organisatie. Heb jij deze? Graag ontvangt Liona een e-mail of telefoontje: liona.lim@bam.nl of 06 48 63 75 52.