Centrale inkoop draagt bij aan het sterke merk BAM

17 september 2015 09:57

Inkoop binnen BAM Infra is veranderd in een Infra-brede staffunctie die goed in de processen zit en actief in de keten duikt: we willen cost leadership bereiken en een bedrijf zijn waar anderen graag zaken mee doen.

Tot vorig jaar was inkoop een onderdeel van de verschillende entiteiten binnen BAM Infra, maar sinds dit jaar hebben we één inkoopteam. Hierdoor kunnen we onze inkoopprocessen beter sturen. ‘Het herinrichten van inkoop heeft de afgelopen maanden onze focus gehad en daar gaan we ook de komende maanden mee verder’, zegt Rutger Burger, ad interim directeur Inkoop Infra. Voor hem wordt momenteel een vaste opvolger gezocht, die hopelijk begin volgend jaar aan de slag gaat en die onderdeel wordt van het Infra-MT.

Focus op business
Het herinrichten van inkoop is de afgelopen maanden een complexe opdracht gebleken. Terwijl het team herverdeeld werd en de juiste inkopers op de juiste plek werden gezet, moest de fabriek natuurlijk gewoon blijven doordraaien. Rutger: ‘We hebben de focus altijd op de business gelegd: prospects, tenders en projecten hadden onze prioriteit.’

Klaas-Jan Visser haakte aan bij alle grote prospects. Hij combineert zijn functie als business development manager bij BAM Infraconsult momenteel met de rol van inkoopmanager. ‘Als inkoopafdeling zijn we vertegenwoordigd in alle grote tenders. We vullen samen met de business onze partnerkeuze in en maken het inkoopplan.’

Samenwerking
Het aantal inkopers is teruggebracht tot een kerncapaciteit met daaromheen een flexibele schil voor (grote) projecten. Het MT Inkoop is blij met de kruisbestuiving die inmiddels ontstaan is tussen de inkopers. Rutger onderstreept het belang van deze samenwerking. ‘Door onze leverancierskeuze te koppelen aan de kennis die binnen inkoop en binnen BAM Infra aanwezig is, kunnen we met een herkenbaar beeld naar buiten treden. Veel leveranciers werken voor verschillende onderdelen van de organisatie. Voorheen kregen ze te maken met verschillende inkoopwerkwijzen, maar die versplintering is weg. We zetten nu een eenduidig beeld neer: zó werkt BAM.’

Ketenaanpak
De tweede helft van het jaar staat voor Inkoop in het teken van verdere stabilisatie en opbouw. Daarbij wordt de nieuwe aanpak verder uitgerold binnen de organisatie. Ook worden nieuwe raamcontracten en landelijke contracten opgesteld. Verder gaat Inkoop in het kader van Cost Leadership met leveranciers om de tafel om de kostdragers boven water te krijgen en de creativiteit uit de markt te halen. ‘Hoe zorgen wij ervoor dat leveranciers slimme oplossingen met ons bespreken? Concreet zijn we bezig met voorgespannen liggers en betonmortel. We brengen de keten, de bottlenecks en de kosten in kaart. Ons streven is om samen met leveranciers slimmer om te gaan met kosten.’

‘De kostprijs is niet de marktprijs’, legt manager Inkoop Bert Doosje uit. ‘Door samen met leveranciers naar de keten te kijken, hebben we het niet meer alleen over marges maar over de totale kosten. Die willen we met z’n allen verlagen.’

Vertrouwen
Deze aanpak werkt alleen als leveranciers op ons kunnen bouwen. Mensen doen alleen zaken met partijen die ze vertrouwen. BAM staat in de markt bekend als een sterk merk, en aan dit goede imago moeten we blijven werken. ‘Onze betaalbetrouwbaarheid staat onder druk. Het is cruciaal om dit te herstellen. De betalingstermijnen blijven gehandhaafd maar we gaan onze processen beter stroomlijnen zodat we ook doen wat we zeggen.’

‘Op de beste manier inkopen voor onze klant, dáár gaat het ons om’, vat het team zijn ambitie samen. ‘Dit is onze bijdrage aan het creëren van onderscheidend vermogen en het versterken van onze concurrentiepositie.’