Afdeling Informatiemanagement; één loket voor alle processen van BAM Infra NL

2 juni 2016 00:00

De wereld waarin we werken verandert steeds sneller. Dit betekent dat er meer en andere eisen worden gesteld aan onze processen, informatie en applicaties. De overheid stelt steeds meer eisen aan bijvoorbeeld het beveiligen van gegevens en opdrachtgevers veranderen van informatiebehoefte en processen. Daar komt bij dat ook de interne organisatie van BAM continu aan het veranderen is. De afdeling Informatie Management heeft als doel hier optimaal op in te spelen en de verbindende schakel zijn te in alle processen tussen de stafafdelingen en business units van BAM Infra NL. Anders gezegd, IM is één loket voor alle processen!

De stafafdeling Informatiemanagement (IM) ondersteunt de business units binnen BAM Infra NL bij het optimaliseren en efficiënt inrichten van hun processen. ‘We leggen de link tussen deze processen en de benodigde ICT-oplossingen’, vertelt Informatie Management Business Partner Arjan van Wingerden. Naast Arjan zijn René van Goudzwaard (tevens afdelingshoofd), Paul Vriend en Luc Boon op de afdeling werkzaam als Informatie Management Business Partner. Peter Visser is als Enterprise Architect aan de afdeling verbonden. Ieder van hen is aanspreekpunt voor een business unit binnen BAM Infra NL. Daarnaast heeft ieder een specialisme waar hij zich in verdiept.

Informatiemanagers Aanspreekpunt voor Specialismes
René van Goudzwaard Algemeen aanspreekpunt Back-office direct Procesmanagement
Peter Visser Enterprise Architectuur Bedrijfsprocessen en ERP,
Applicatie Integratie, Solution
Architectuur
Paul Vriend BAM Infra Connect Service & Maintain,
Business Intelligence
Luc Boon BAM Infra Regio’s Back-office indirect
Finance, Human Resources
Arjan van Wingerden BAM Infra Multidisciplinaire Contracten
BAM Infraconsult
Design & Build
Document management
BIM, engineering,
ICT Services

 

Eenduidige processen
Arjan: ‘We vertalen processen naar de juiste ICT-applicaties met als doel dat we onze processen eenduidig en efficiënt inrichten en als één BAM Infra NL kunnen functioneren. Daartoe moeten we eerst processen analyseren en optimaliseren. We werken hierbij nauw samen met de  businessunits en bepalen samen met hen de informatiestromen. Vervolgens gaan we met BAM ICT en andere leveranciers op zoek naar een passende oplossing.’

Actuele projecten
De afdeling IM werkt vanuit Gouda, met Bunnik en Breda als satellietlocaties. De vier Informatiemanagement Business Partners en de Enterprise Architect sturen een team aan van circa 30 functioneel applicatiebeheerders, business consultants en projectleiders. Het team bestaat uit deskundige collega’s met kennis van zaken op gebied van o.a. het financiële proces, document management, engineeringproces, werkorder proces, inkoopproces, urenproces en het planningsproces.
Een van de belangrijkste ontwikkelingen van de afdeling IM op dit moment is Business Intelligence (BI). BI is het omzetten van gegevens in informatie, dat vervolgens kan leiden tot nieuwe inzichten en sturing. Business intelligence heeft als doel voordeel te creëren en organisaties slimmer te kunnen laten werken.

Enkele projecten (niet volledig) waar de afdeling IM aan werkt zijn:

Project Projectleider
Business Intelligence for business Kenneth Koorndijk
BAM Infra Uren Schrijven (BUS) Rudolf Vobornik
Eén Financieel Proces Luc Boon
CAD 2016 Kwok Lau
Optimaal Commercieel Proces Philippe Herau
IBAS Rudolf Vobornik
BOP Jan Hein van den Brink
Document management Arjan van Wingerden
BiSIT (aanpassingen IT landschap) Kenneth Koorndijk
KATO Bob van Rossum

Voor meer informatie over IM: klik hier voor de link naar de portal op BAM Plaza.

Links naar eerdere publicaties van:
BOP
Enterprise Architectuur
KATO
Klachtenloket IT